Thành lập Ban Tổ chức lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể cho dân tộc Dao tại tỉnh Thái Nguyên, năm 2016

(Cinet) – Ngày 09/8, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã bàn hành Quyết định số 2779/QĐ-BVHTTDL về việc thành lập Ban Tổ chức lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể cho dân tộc Dao tại tỉnh Thái Nguyên, năm 2016.
 
Thành lập Ban Tổ chức lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể cho dân tộc Dao tại tỉnh Thái Nguyên, năm 2016 - ảnh 1
Biểu diễn điệu múa dân tộc Dao. Ảnh: daidoanket.vn

Ban Tổ chức do Ông Hoàng Đức Hậu - Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc Bộ VHTTDL – là Trưởng ban, đồng trưởng ban là Ông Vũ Hồng Cương - Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên, cùng 01 phó ban và 09 ủy viên.

Theo đó, Ban Tổ chức có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên và triển khai tổ chức lớp truyền dạy văn hóa truyền thống phi vật thể của dân tộc Dao, tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

Trước đó, Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 2373/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức mở lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể cho dân tộc Dao tại tỉnh Thái Nguyên, năm 2016. Mục đích nhằm từng bước sưu tầm, khôi phục và gìn giữ, bảo tồn, giá trị nhân văn trong nghi lễ tín ngưỡng, phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp trong cộng đồng dân tộc Dao. Góp phần thiết thực vào việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triến bền vững văn hoá các dân tộc tỉnh Thái Nguyên. Mặt khác, động viên đồng bào dân tộc Dao trong việc tự bảo tồn những giá trị văn hóa của dân tộc mình, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào…

Lớp học do chính các nghệ nhân của cộng đồng truyền dạy cho các thanh thiếu niên của dân tộc bản địa. Tại lớp học, các học viên được truyền dạy những làn điệu dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống của dân tộc Dao, bằng phương pháp phỏng vấn, ghi chép theo dạng hồi cố; phương pháp quan sát tham dự; phương pháp bảo tồn trong đời sống thực tiễn (Phục dựng trong sinh hoạt lao động cả về nội dung, môi trường và bối cảnh đảm bảo khách quan, chân thực).

Lan Phạm

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác