Thành lập Ban tổ chức và Tổ thư ký cuộc thi sáng kiến cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, TDTT và du lịch

Thành lập Ban tổ chức và Tổ thư ký cuộc thi sáng kiến cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, TDTT và du lịch - ảnh 1
Ảnh mang tính chất minh họa (nguồn: internet)
(Cinet)- Quyết định số 1202/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành ngày 29 tháng 3 năm 2016 về việc thành lập Ban tổ chức và Tổ thư ký cuộc thi sáng kiến cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.
Ban tổ chức gồm các ông/bà có tên dưới đây:
1. Ông Hoàng Minh Thái – Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Trưởng ban;
2. Ông Lê Thanh Liêm – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Phó Trưởng ban;
3. Bà Ngô Thị Ngọc Oanh, Trưởng phòng Tổng hợp, Kiểm soát thủ tục hành chính, Vụ Pháp chế - Thành viên;
4. Bà Lê Thị Hà, Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Kiểm soát thủ tục hành chính, Vụ Pháp chế - Thành viên;
5. Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, Trưởng phòng Pháp chế Văn hóa, Gia đình, Vụ Pháp chế - Thành viên;
6. Bà Lê Thị Thu Oanh, Trưởng phòng Pháp chế Thể thao, Du lịch, Vụ Pháp chế - Thành viên;
7. Bà Đoàn Thu Huyền, Chuyên viên chính Phòng Pháp chế Thể thao, Du lịch, Vụ Pháp chế - Thành viên;
8. Vũ Đức Lợi, Chuyên viên Phòng Pháp chế Thể thao, Du lịch, Vụ Pháp chế - Thành viên;
9. Ngô Thị Thơm, Chuyên viên Phòng Pháp chế Văn hóa, Gia đình, Vụ Pháp chế - Thành viên;
Tổ thư ký gồm các ông/bà có tên dưới đây:
1. Bà Ngô Thị Ngọc Oanh, Trưởng phòng Tổng hợp, Kiểm soát thủ tục hành chính, Vụ Pháp chế - Tổ trưởng;
2. Bà Lê Thị Hà, Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Kiểm soát thủ tục hành chính, Vụ Pháp chế - Phó Tổ trưởng;
3. Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, Trưởng phòng Pháp chế Văn hóa, Gia đình, Vụ Pháp chế - Thành viên;
4. Ông Phan Mạnh Tường, chuyên viên chính Phòng Pháp chế Văn hóa, Gia đình, Vụ Pháp chế - Thành viên;
5. Ông Quản Đình Hưng, chuyên viên phòng Tổng hợp, Kiểm soát thủ tục hành chính, Vụ Pháp chế - Thành viên;
6. Bà Nguyễn Thị Li Na, chuyên viên phòng Tổng hợp, Kiểm soát thủ tục hành chính, Vụ Pháp chế - Thành viên;
7. Ông Lê Huy Hoàng, chuyên viên Phòng Pháp chế Văn hóa, Gia đình, Vụ Pháp chế - Thành viên.
Ban tổ chức có nhiệm vụ ban hành thể lệ cuộc thi, cùng với chuyên gia thẩm định câu hỏi, đáp án cuộc thi; tổ chức, hướng dẫn, phát động, tổng kết cuộc thi.
Tổ thư ký có nhiệm vụ giúp việc cho Ban tổ chức, xây dựng câu hỏi, xây dựng đáp án, các tài liệu liên quan phục vụ cuộc thi và tham mưu giúp ban tổ chức liên hệ mời chuyên gia thẩm định đáp án và thực hiện các nhiệm vụ đã nêu trên.
Đ. Hằng
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác