Thành lập Ban Tổ chức Xét tuyển “Thiết kế Kiến trúc biểu thị bản sắc Đông Á” cấp quốc gia (4/12)

(Cinet)- Bộ VHTTDL vừa ban hành Quyết định số 4006/QĐ-BVHTTDL (ngày 04/12) về việc thành lập Ban Tổ chức Xét tuyển “Thiết kế Kiến trúc biểu thị bản sắc Đông Á” cấp quốc gia.   
Theo đó, căn cứ Quyết định số 3836/QĐ-BVHTTDL ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Xét tuyển “Thiết kế kiến  trúc biểu thị bản sắc Đông Á” cấp quốc gia; Ban Tổ chức Xét tuyển “Thiết kế kiến trúc biểu thị bản sắc Đông Á” cấp quốc gia được thành lập gồm các ông, bà có tên sau:
1. Ông Nguyễn Thế Hùng, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Trưởng ban;
2. Ông Lê Ngọc Định, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế;
3. Ông Trần Đình Thành, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa;
4. Bà Trần Hải Vân, Trưởng phòng Châu Âu, Cục Hợp tác quốc tế, Thư ký Ủy ban Văn hóa-Thông tin ASEAN Việt Nam (ASEAN-COCI Việt Nam);
5. Bà Vũ Thị Hà Ngân, Chuyên viên Phòng Quản lý di tích, Cục Di sản văn hóa;
6. Bà Đặng Lê Phương, Chuyên viên Phòng Châu Á-Thái Bình Dương, Cục Hợp tác quốc tế;
Ban Tổ chức có nhiệm vụ: Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Xét tuyển “Thiết kế kiến trúc biểu thị bản sắc Đông Á” cấp quốc gia; Trưởng Ban tổ chức có nhiệm vụ tổ chức, điều hành chung các hoạt động và phân công nhiệm vụ các thành viên của Ban Tố chức; Các thành viên Ban Tổ chức có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được phân công, phối họp hoàn thành tốt kế hoạch tố chức.
Kinh phí hoạt động của Ban Tổ chức trích từ kinh phí tổ chức Xét tuyển trong dự toán được duyệt theo quy định.
Ban Tổ chức Xét tuyển “Thiết kế kiến trúc biểu thị bản sắc Đông Á” cấp quốc gia tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
T.H
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác