Thành lập BCĐ Liên hoan nghệ thuật Hát Then, Đàn Tính của các dân tộc Tày-Nùng-Thái lần thứ V năm 2015

Thành lập BCĐ Liên hoan nghệ thuật Hát Then, Đàn Tính của các dân tộc Tày-Nùng-Thái lần thứ V năm 2015 - ảnh 1
Ảnh minh họa.
(Cinet)- Quyết định số 2661/QĐ-BVHTTDL ngày 07/8 của Bộ VHTTDL về việc thành lập Ban Chỉ đạo Liên hoan nghệ thuật Hát Then, Đàn Tính của các dân tộc Tày-Nùng-Thái lần thứ V năm 2015 tại tỉnh Tuyên Quang.
Căn cứ Quyết định số 1699/QĐ-BVHTTDL ngày 26/5/2015 và Kế hoạch số 2061/KH-BVHTTDL ngày 26/5/2015 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về việc tổ chức Liên hoan nghệ thuật Hát Then, Đàn Tính của các dân tộc Tày-Nùng-Thái lần thứ V năm 2015 tại tỉnh Tuyên Quang; Công văn cử thành viên tham gia Ban Chỉ đạo Liên hoan nghệ thuật Hát Then, Đàn Tính các dân tộc Tày-Nùng-Thái lần thứ V năm 2015 của các đơn vị tham gia Liên hoan.
Bộ VHTTDL quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Liên hoan nghệ thuật Hát Then, Đàn Tính của các dân tộc Tày-Nùng-Thái lần thứ V năm 2015 tại tỉnh Tuyên Quang gồm 17 thành viên do Thứ trưởng Bộ VHTTDL Huỳnh Vĩnh Ái làm Trưởng Ban Chỉ đạo, ông Lê Hải Anh-Phó Chỉ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang làm Phó Trưởng ban.
Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ: Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức Liên hoan nghệ thuật Hát Then, Đàn Tính của các dân tộc Tày-Nùng-Thái lần thứ V năm 2015 tại tỉnh Tuyên Quang đảm bảo đúng kế hoạch, tiến độ, mục đích, yêu cầu đề ra; Chỉ đạo Ban Tổ chức triển khai các nội dung hoạt động diễn ra trong khuôn khổ Liên hoan.
Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan được sử dụng con dấu của Bộ VHTTDL để thực hiện nhiệm vụ. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo trích từ kinh phí tổ chức Liên hoan trong Dự toán được duyệt theo quy định.
Ban Chỉ đạo Liên hoan nghệ thuật Hát Then, Đàn Tính của các dân tộc Tày-Nùng-Thái lần thứ V năm 2015 tại tỉnh Tuyên Quang tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
T.H
 
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác