Thành lập BCĐ thực hiện “Đề án đào tạo diễn viên, nhạc công cho các đơn vị nghệ thuật Tuồng, nghệ thuật Chèo, nghệ thuật Cải lương và Dân ca kịch chuyên nghiệp trong cả nước giai đoạn 2016-2020”

Thành lập BCĐ thực hiện “Đề án đào tạo diễn viên, nhạc công cho các đơn vị nghệ thuật Tuồng, nghệ thuật Chèo, nghệ thuật Cải lương và Dân ca kịch chuyên nghiệp trong cả nước giai đoạn 2016-2020” - ảnh 1
(Ảnh minh họa: Internet)
(Cinet)- Quyết định số 261/QĐ-BVHTTDL ngày 19/01/2016 của Bộ VHTTDL về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện “Đề án đào tạo diễn viên, nhạc công cho các đơn vị nghệ thuật Tuồng, nghệ thuật Chèo, nghệ thuật Cải lương và Dân ca kịch chuyên nghiệp trong cả nước giai đoạn 2016-2020”.
Theo đó, Bộ trưởng Bộ VHTTDL quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện “Đề án đào tạo diễn viên, nhạc công cho các đơn vị nghệ thuật Tuồng, nghệ thuật Chèo, nghệ thuật Cải lương và Dân ca kịch chuyên nghiệp trong cả nước giai đoạn 2016 - 2020” theo Quyết định số 4363/QĐ-BVHTTDL ngày 16 tháng 12 năm 2015 gồm các ông/bà có tên sau:
1. Ông Vương Duy Biên - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban.
2. Ông Nguyễn Đăng Chương - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Phó trưởng Ban thường trực.
3. Ông Lê Tiến Thọ - Chủ tịch Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam, Ủy viên.
4. Bà Lê Thị Thu Hiền - Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Ủy viên.
5. Bà Phan Linh Chi - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Ủy viên.
6. Bà Lê Thị Phượng - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy viên.
Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ và quyền hạn: Giúp Bộ trưởng Bộ VHTTDL chỉ đạo, điều phối hoạt động giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện nội dung “Đề án đào tạo diễn viên, nhạc công cho các đơn vị nghệ thuật Tuồng, nghệ thuật Chèo, nghệ thuật Cải lương và Dân ca kịch chuyên nghiệp trong cả nước giai đoạn 2016 - 2020”. Tham mưu, đề xuất với Bộ trưởng điều chỉnh kế hoạch, phương hướng, giải pháp thực hiện Đề án hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế trong thời gian từ năm 2016 - 2020. Kiểm tra, giám sát, tổ chức đánh giá việc thực hiện Đề án qua từng năm và tổng kết vào cuối năm 2020. Theo dõi, đôn đốc và tổng hợp quá trình thực hiện Đề án, báo cáo Bộ trưởng. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan do Bộ trưởng giao.
Về tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo: Thành viên Ban Chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Bộ VHTTDL trong quá trình điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo. Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo. Cục Nghệ thuật biểu diễn là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp của Cục Nghệ thuật biểu diễn. Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
CN
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác