Thành lập BCĐ ứng dụng công nghệ thông tin Bộ VHTTDL

(Cinet) – Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin Bộ VHTTDL có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng chỉ đạo và tổ chức thực hiện ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin trong Bộ.
Thành lập BCĐ ứng dụng công nghệ thông tin Bộ VHTTDL - ảnh 1
Ảnh minh họa. (Nguồn: dichthuatabc)

Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 2590/QĐ-BVHTTDL ngày 20/7 về việc thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin Bộ VHTTDL. Quyết định này được ban hành thay thế Quyết định số 1726/QĐ-BVHTTDL ngày 16/5/2016 của Bộ truởng Bộ VHTTDL.

Theo đó, Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin Bộ VHTTDL do Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện làm Trưởng ban; Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên làm Phó trưởng ban; Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin là Ủy viên thường trực cùng các Ủy viên là các Cấp trưởng các đơn vị Tổng cục, Vụ, Cục chức năng thuộc Bộ VHTTDL.

Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin Bộ VHTTDL thực hiện các nhiệm vụ sau:  Giúp Bộ trưởng chỉ đạo và tổ chức thực hiện ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin trong Bộ VHTTDL; Định kỳ báo cáo và đề xuất Bộ trưởng các cơ chế, chính sách, giải pháp nhằm đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong Bộ VHTTDL; Làm đầu mối liên hệ với Ủy ban quốc gia về Ứng dụng công nghệ thông tin; Ban Chỉ đạo họp thường kỳ hàng năm một lần và họp bất thường khi có yêu cầu của Trưởng Ban.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 20/7/2016.

Kim Anh
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác