Thành lập BQL, điều hành thực hiện “Đề án đào tạo diễn viên, nhạc công cho các đơn vị nghệ thuật Tuồng, nghệ thuật Chèo, nghệ thuật Cải lương và Dân ca kịch chuyên nghiệp trong cả nước giai đoạn 2016 - 2020”

Thành lập BQL, điều hành thực hiện “Đề án đào tạo diễn viên, nhạc công cho các đơn vị nghệ thuật Tuồng, nghệ thuật Chèo, nghệ thuật Cải lương và Dân ca kịch chuyên nghiệp trong cả nước giai đoạn 2016 - 2020” - ảnh 1
(Ảnh minh họa: Internet)
(Cinet)- Quyết định số 262/QĐ-BVHTTDL ngày 19/01/2016 của Bộ VHTTDL về việc thành lập Ban Quản lý, điều hành thực hiện “Đề án đào tạo diễn viên, nhạc công cho các đơn vị nghệ thuật Tuồng, nghệ thuật Chèo, nghệ thuật Cải lương và Dân ca kịch chuyên nghiệp trong cả nước giai đoạn 2016 - 2020”.
Theo đó, Ban Quản lý, điều hành thực hiện “Đề án đào tạo diễn viên, nhạc công cho các đơn vị nghệ thuật Tuồng, nghệ thuật Chèo, nghệ thuật Cải lương và Dân ca kịch chuyên nghiệp trong cả nước giai đoạn 2016 - 2020” được thành lập theo Quyết định số 4363/QĐ-BVHTTDL ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gồm có 14 thành viên do ông Nguyễn Đăng Chương - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn làm Trưởng Ban.
Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Quản lý, điều hành:
1. Giúp Ban Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch hoạt động giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của “Đề án đào tạo diễn viên, nhạc công cho các đơn vị nghệ thuật Tuồng, nghệ thuật Chèo, nghệ thuật Cải lương và Dân ca kịch chuyên nghiệp trong cả nước giai đoạn 2016 - 2020”.
2. Tham mưu, đề xuất với Ban Chỉ đạo các kế hoạch, phương hướng giải pháp thực hiện Đề án phù hợp với từng thời kỳ.
3. Tổng hợp quá trình thực hiện Đề án, giám sát, tổ chức đánh giá việc thực hiện Đề án qua từng năm, tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo.
4. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan do Ban Chỉ đạo giao.
Về tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý điều hành:
1. Thành viên Ban Quản lý, điều hành hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.
2. Trưởng Ban Quản lý, điều hành sử dụng con dấu của Cục Nghệ thuật biểu diễn trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động của Ban; ban hành Quy chế hoạt động của Ban Quản lý, điều hành và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; quyết định thành lập Tổ Giúp việc để giúp việc cho Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý, điều hành thực hiện Đề án.
3. Kinh phí hoạt động trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp của Cục Nghệ thuật biểu diễn.
4. Ban Quản lý, điều hành tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
CN
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác