Thành lập BST, TBT Nghị định quy định về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới ở Việt Nam

Thành lập BST, TBT Nghị định quy định về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới ở Việt Nam - ảnh 1
Vịnh Hạ Long-Di sản Thiên nhiên thế giới ở Việt Nam được công nhận năm 1994.
(Cinet)- Quyết định số 2190/QĐ-BVHTTDL ngày 25/6 của Bộ VHTTDL về việc thành lập Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập Nghị định quy định về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới ở Việt Nam.
Theo đó, Ban Soạn thảo Nghị định quy định về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới ở Việt Nam gồm 10 thành viên do bà Đặng Thị Bích Liên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Trưởng ban, ông Nguyễn Thế Hùng, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa làm Phó Trưởng ban.  
Tổ Biên tập Nghị định quy định về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới ở Việt Nam gồm 11 thành viên do ông Trần Đình Thành, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa làm Tổ trưởng.
Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập có nhiệm vụ: Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, soạn thảo và hoàn thiện nội dung dự thảo Nghị định quy định về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới ở Việt Nam trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để Bộ trưởng trình Chính phủ.
Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập tự giải thể khi Nghị định của Chính phủ được ban hành.
Kinh phí soạn thảo Nghị định được lấy từ nguồn kinh phí hoạt động của Cục Di sản văn hóa năm 2015.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 1620/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
T.H
 
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác