Thành lập BST và TBT Đề án “Cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư cho văn hoá các vùng miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số”

Thành lập BST và TBT Đề án “Cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư cho văn hoá các vùng miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số” - ảnh 1
(Ảnh minh họa: Internet)
(Cinet)- Quyết định số 1605/QĐ-BVHTTDL ngày 04/5 của Bộ VHTTDL về việc thành lập Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập Đề án “Cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư cho văn hoá các vùng miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.
Căn cứ Quyết định số 531/QĐ-BVHTTDL ngày 24/02/2016 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về việc xây dựng Đề án “Cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư cho văn hoá các vùng miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số”; Công văn cử cán bộ tham gia Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập xây dựng Đề án của các cơ quan: Ủy ban Dân tộc, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Tổng cục Du lịch, Cục Di sản văn hóa, Cục Văn hóa cơ sở, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Đào tạo, Vụ Pháp chế, Vụ Gia đình, Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam; đồng thời xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc.
Bộ VHTTDL quyết định thành lập Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập Đề án “Cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư cho văn hoá các vùng miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.
Theo đó, Ban Soạn thảo gồm 19 thành viên do Thứ trưởng Bộ VHTTDL Huỳnh Vĩnh Ái làm Trưởng ban. Tổ Biên tập gồm 20 thành viên do bà Nguyễn Thị Hải Nhung, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ VHTTDL làm Tổ trưởng. 
Ban Soạn thảo có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo việc xây dựng Đề án “Cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư cho văn hoá các vùng miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số” đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, quy trình và thủ tục theo quy định hiện hành.
Ban Soạn thảo trực tiếp chỉ đạo Tổ Biên tập giúp việc Ban Soạn thảo triển khai các nhiệm vụ và có thể huy động nhân lực của các đơn vị liên quan thuộc Bộ VHTTDL trong quá trình xây dựng Đề án “Cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư cho văn hoá các vùng miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.
Tổ Biên tập có trách nhiệm triển khai các công việc xây dựng Đề án “Cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư cho văn hoá các vùng miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số” theo sự phân công, chỉ đạo cụ thể của Ban Soạn thảo.
Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập xây dựng Đề án “Cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư cho văn hoá các vùng miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số” tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Được biết, kinh phí hoạt động của Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập xây dựng Đề án “Cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư cho văn hoá các vùng miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số” trích trong kinh phí sự nghiệp của Bộ VHTTDL năm 2016, cấp qua Văn phòng Bộ do Vụ Văn hóa dân tộc dự trù (theo dự toán được phê duyệt).
T.H
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác