Thành lập BST và TBT Đề án “Hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực văn hóa, gia đình”

Thành lập BST và TBT Đề án “Hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực văn hóa, gia đình” - ảnh 1
(Ảnh minh họa: Internet)
(Cinet)- Quyết định số 683/QĐ-BVHTTDL ngày 02/3/2016 của Bộ VHTTDL về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Đề án “Hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực văn hóa, gia đình”.
Theo đó, căn cứ Quyết định số 448/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao nhiệm vụ xây dựng Đề án “Hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực văn hóa”; Quyết định số 553/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phê duyệt Kế hoạch xây dựng Đề án “Hoàn thiện thế chế trong lĩnh vực văn hóa, gia đình”; Bộ trưởng Bộ VHTTDL quyết định thành lập Ban soạn thảo Đề án “Hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực văn hóa, gia đình” gồm 14 thành viên sau do Thứ trưởng Bộ VHTTDL Huỳnh Vĩnh Ái làm Trưởng ban; ông Hoàng Minh Thái, Vụ trưởng Vụ Pháp chế làm Phó Trưởng ban.
Tổ biên tập Đề án “Hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực văn hóa, gia đình” gồm 09 thành viên do ông Lê Thanh Liêm, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế làm Tổ trưởng.
Ban soạn thảo có nhiệm vụ tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, chỉ đạo việc xây dựng Đề án trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ.
Tổ biên tập chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng Ban soạn thảo và có nhiệm vụ giúp Ban soạn thảo trong việc nghiên cứu, hoàn chỉnh Đề án.
Được biết, kinh phí hoạt động của Ban soạn thảo và Tổ biên tập Đề án chi từ nguồn ngân sách sự nghiệp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Ban soạn thảo và Tổ biên tập tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
T.H
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác