Thành lập BST và TBT xây dựng Đề án “Chính sách tăng cường các hoạt động giao lưu VH,TT và DL giữa các tỉnh biên giới Việt Nam - Lào” giai đoạn 2016-2025

Thành lập BST và TBT xây dựng Đề án “Chính sách tăng cường các hoạt động giao lưu VH,TT và DL giữa các tỉnh biên giới Việt Nam - Lào” giai đoạn 2016-2025 - ảnh 1
Giao lưu văn hóa Việt Nam-Lào. (Ảnh: Internet)
(Cinet)- Quyết định số 3586/QĐ-BVHTTDL ngày 22/10/2015 của Bộ VHTTDL về việc thành lập Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập xây dựng Đề án “Chính sách tăng cường các hoạt động giao lưu VH,TT và DL giữa các tỉnh biên giới Việt Nam - Lào” giai đoạn 2016-2025.
Theo đó, Ban Soạn thảo xây dựng Đề án “Chính sách tăng cường các hoạt động giao lưu văn hoá, thể thao và du lịch giữa các tỉnh biên giới Việt Nam - Lào” giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2025, gồm 16 thành viên do ông Hoàng Đức Hậu - Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc Bộ VHTTDL làm Trưởng ban và bà Nguyễn Thị Hải Nhung - Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc Bộ VHTTDL làm Phó Trưởng ban.
Tổ Biên tập gồm 04 thành viên do bà Nguyễn Thị Hải Nhung - Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc Bộ VHTTDL làm Tổ trưởng.
Ban Soạn thảo có nhiệm vụ tổ chức, triển khai xây dựng Đề án “Chính sách tăng cường các hoạt động giao lưu văn hoá, thể thao và du lịch giữa các tỉnh biên giới Việt Nam - Lào” giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2025, đảm bảo mục đích, yêu cầu, đúng tiến độ quy trình và thủ tục theo quy định hiện hành.
Tổ Biên tập có nhiệm vụ triển khai các công việc liên quan đến việc xây dựng Đề án theo sự phân công của Ban Soạn thảo.
Kinh phí hoạt động của Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập xây dựng Đề án trích trong kinh phí sự nghiệp của Bộ VHTTDL năm 2015, cấp qua Văn phòng Bộ do Vụ Văn hóa dân tộc dự trù (theo dự toán được phê duyệt).
Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập xây dựng Đề án tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
T.H
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác