Thành lập BTC các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức Nhà nước của Bộ VHTTDL

(Cinet)- Quyết định số 2683/QĐ-BVHTTDL ngày 11/8 của Bộ VHTTDL về việc thành lập Ban Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức Nhà nước (28/8/1945-28/8/2015) của Bộ VHTTDL.
Căn cứ Hướng dẫn số 1814/HD-BVN ngày 25/4/2015 của Bộ Nội Vụ về việc tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945-28/8/2015); Quyết định số 2595/QĐ-BVHTTDL ngày 04/8/2015 của Bộ VHTTDL về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức Nhà nước. Bộ VHTTDL quyết định thành lập Ban Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức Nhà nước của Bộ VHTTDL, gồm 13 thành viên:
1. Ông Nguyễn Văn Tấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Trưởng ban;
2. Ông Phùng Huy Cẩn, Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng, thành viên;
3. Ông Phùng Minh Cường, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ, thành viên;
4. Bà Lê Thị Phượng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, thành viên;
5. Bà Trần Thị Thanh Thảo, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, thành viên;
6. Ông Trần Minh Thành, Phó Trưởng phòng Chế độ chính sách, Vụ Tổ chức cán bộ, thành viên;
7. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Tổ chức bộ máy, Vụ Tổ chức cán bộ, thành viên;
8. Bà Đặng Phương Nga, Phó Trưởng phòng Công tác cán bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, thành viên;
9. Ông Mai Đức Hán, Phó trưởng phòng Công tác cán bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, thành viên;
10. Lê Thanh Hòa, Chuyên viên phòng Công tác cán bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, thành viên;
11. Bà Lê Thúy Ngà, Tổ trưởng Tổ cải cách hành chính, chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, thành viên;
12. Bà Lê Thị Hồng Phương, chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, thành viên;
13. Bà Nguyễn Quỳnh Anh, chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, thành viên.
Lễ Kỷ niệm và Hội thảo chuyên đề sẽ được tổ chức vào ngày 21/8/2015 tại trụ sở Bộ VHTTDL.
T.H    
       
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác