Thành lập BTC Hội thảo khoa học quốc gia

Thành lập BTC Hội thảo khoa học quốc gia - ảnh 1
Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 Hội nghị Trung ương 9 khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
(Cinet)- Bộ VHTTDL vừa ban hành Quyết định (số 3573/QĐ-BVHTTDL) về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Những giải pháp lớn nhằm xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.
Theo đó, Ban Tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Những giải pháp lớn nhằm xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” gồm 15 thành viên do ông Hồ Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ VHTTDL làm Trưởng ban; 4 Phó Trưởng ban gồm: ông Vũ Ngọc Hoàng - Ủy viên BCH TƯ Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Lê Quốc Lý - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; ông Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương; ông Nguyễn Hải Đường - Ủy viên Ban Biên tập Báo Nhân Dân.
Ban Tổ chức có nhiệm vụ:
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Những giải pháp lớn nhằm xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.
- Trưởng Ban Tổ chức có nhiệm vụ tổ chức, điều hành chung các hoạt động của Ban Tổ chức và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Tổ chức.
- Các thành viên Ban Tổ chức có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được phân công, phối hợp hoàn thành tốt kế hoạch Hội thảo.
Trưởng Ban Tổ chức sử dụng con dấu của Bộ VHTTDL để thực hiện nhiệm vụ. Kinh phí tổ chức Hội thảo từ nguồn kinh phí sự nghiệp của Văn phòng Bộ năm 2014 theo dự toán được theo quy định và Ban Tổ chức tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
T.H
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác