Thành lập BTC Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ IX - năm 2015

Thành lập BTC Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ IX - năm 2015 - ảnh 1
Ảnh minh họa.
(Cinet)- Quyết định số 2159/QĐ-BVHTTDL ngày 23/6 của Bộ VHTTDL về việc thành lập Ban Tổ chức Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ IX - năm 2015, tại tỉnh Bắc Kạn.
Theo đó, Ban Tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ IX - năm 2015, tại tỉnh Bắc Kạn gồm có 25 thành viên do bà Đỗ Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn làm Trưởng ban; ông Hà Văn Trường - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn làm Phó Trưởng ban Thường trực; ông Hoàng Đức Hậu - Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và ông Trần Quốc Oanh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn làm Phó Trưởng ban.
Ban Tổ chức Ngày hội có nhiệm vụ: Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ IX - năm 2015, tại tỉnh Bắc Kạn; Trưởng Ban Tổ chức có nhiệm vụ tổ chức, điều hành các hoạt động của Ban Tổ chức và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Tổ chức. Các thành viên Ban Tổ chức có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được phân công, phối hợp hoàn thành tốt kế hoạch tổ chức Ngày hội.
Kinh phí hoạt động của Ban Tổ chức trích từ kinh phí tổ chức Ngày hội trong dự toán được duyệt theo quy định.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ IX - năm 2015, tại tỉnh Bắc Kạn tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
T.H
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác