Thành lập Đoàn kiểm tra các hoạt động văn hoá vui chơi giải trí mừng Đảng, đón Xuân Bính Thân

Thành lập Đoàn kiểm tra các hoạt động văn hoá vui chơi giải trí mừng Đảng, đón Xuân Bính Thân - ảnh 1
Đoàn công tác của Bộ VHTTDl do Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh làm Trưởng đoàn kiểm tra công tác quản lý và tổ chức lễ hội tại di tích đền Lảnh Giang (huyện Duy Tiên) năm 2015. Ảnh: Trần Huấn
công tác quản lý và tổ chức lễ hội tại di tích đền Lảnh Giang (huyện Duy Tiên) - See more at: http://cinet.vn/articledetail.aspx?articleid=22901&sitepageid=418#sthash.66V4JTvF.dpuf
công tác quản lý và tổ chức lễ hội tại di tích đền Lảnh Giang (huyện Duy Tiên) - See more at: http://cinet.vn/articledetail.aspx?articleid=22901&sitepageid=418#sthash.66V4JTvF.dpuf
công tác quản lý và tổ chức lễ hội tại di tích đền Lảnh Giang (huyện Duy Tiên) - See more at: http://cinet.vn/articledetail.aspx?articleid=22901&sitepageid=418#sthash.66V4JTvF.dpuf
(Cinet)- Quyết định số 139/QĐ-BVHTTDL ngày 13/01/2016 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Đoàn kiểm tra các hoạt động văn hoá vui chơi giải trí mừng Đảng, đón Xuân Bính Thân và công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2016.
Theo đó, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành lập các Đoàn kiểm tra do Lãnh đạo Bộ làm Trưởng đoàn gồm: 3 đoàn kiểm tra trước Tết Nguyên đán Bính Thân, 6 đoàn kiểm tra sau Tết Nguyên đán Bính Thân để kiểm tra các hoạt động văn hoá vui chơi giải trí mừng Đảng, đón Xuân Bính Thân và công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2016 tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Các đoàn kiểm tra sẽ đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về văn hóa, thể thao và du lịch, Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương, Công điện của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản của Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch về tổ chức các hoạt động văn hóa vui chơi giải trí mừng Đảng, đón Xuân Bính Thân và công tác quản lý, tổ chức lễ hội nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước và nâng cao trách nhiệm giữa các ngành, các cấp chính quyền địa phương đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, tạo bước chuyển biến về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong việc thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động lễ hội và tổ chức hoạt động lễ hội.
Theo Kế hoạch kiểm tra, các địa phương báo cáo việc thực hiện Luật Di sản văn hóa, Pháp lệnh Tôn giáo, tín ngưỡng và các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí mừng Đảng, đón Xuân Bính Thân và công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2016 trên địa bàn.
Căn cứ báo cáo của địa phương, các Đoàn góp ý, bổ sung nêu các nội dung cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để các hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí mừng Đảng, đón Xuân Bính Thân và hoạt động lễ hội tại địa phương diễn ra phong phú, đúng quy định của pháp luật.
T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác