Thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể

Thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể - ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
(Cinet)- Quyết định số 1359/QĐ-TTg ngày 17/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Nhất - năm 2015.
Theo đó, Chủ tịch Hội đồng là ông Hoàng Tuấn Anh - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Phó Chủ tịch thường trực là bà Đặng Thị Bích Liên - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Phó Chủ tịch là bà Trần Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, cùng 16 Ủy viên.
Hội đồng có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức xét, lựa chọn những cá nhân có đủ tiêu chuẩn, trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước quyết định tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Nhất - năm 2015.
Hội đồng hoạt động theo nguyên tắc: các phiên họp của Hội đồng phải có ít nhất 75% số thành viên của Hội đồng tham dự, trong đó có Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng; Căn cứ kết luận, kiến nghị của Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ, Hội đồng tiến hành thảo luận, bỏ phiếu kín đối với từng cá nhân được đề nghị; lập danh sách cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể và thông tin công khai Danh sách này trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Cổng thông tin điện tử của Bộ VHTTDL trong thời gian 15 ngày làm việc, kể từ khi có kết quả xét tặng danh hiệu của Hội đồng; Các cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu phải đạt ít nhất 90% số phiếu đồng ý của tổng số các thành viên Hội đồng. Trường hợp thành viên Hội đồng vắng mặt, Ban Thư ký có trách nhiệm lấy phiếu bầu theo quy định; Sau khi tổng hợp kết quả xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể và tiếp thu ý kiến trên các phương tiện thông tin đại chúng (nếu có), Hội đồng trình hồ sơ đến Thủ tướng Chính phủ xét, đề nghị Chủ tịch nước quyết định (qua Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương); Thành viên Hội đồng không là người được đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Nhất - năm 2015; Tiếp nhận, xử lý các kiến nghị trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn thông báo kết quả; Thành viên Hội đồng và Ban Thư ký hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.
CN
 
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác