Thành lập Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT lĩnh vực Điện ảnh

Thành lập Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT lĩnh vực Điện ảnh - ảnh 1
(Cinet)- Quyết định số 1976/QĐ-BVHTTDL ngày 15/6 của Bộ VHTTDL về việc thành lập Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lĩnh vực Điện ảnh lần thứ 8 - năm 2015.
Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lĩnh vực Điện ảnh lần thứ 8 - năm 2015 gồm 15 thành viên do Thứ trưởng Bộ VHTTDL - Lê Khánh Hải làm Chủ tịch Hội đồng.
Hội đồng có nhiệm vụ nhận hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” của Hội đồng cấp Bộ, tỉnh trình Hội đồng cấp Nhà nước về lĩnh vực Điện ảnh. Tổ chức phiên họp xét chọn các hồ sơ đủ điều kiện, đạt tiêu chuẩn trình Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 8. Thông báo kết quả họp của Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước lĩnh vực Điện ảnh trên cổng thông tin điện tử của Bộ trong thời gian 07 ngày làm việc để lấy ý kiến thăm dò dư luận trước khi hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng cấp Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 89/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Thông báo bằng văn bản đến Hội đồng cấp Bộ, tỉnh những trường hợp không đủ điều kiện, tiêu chuẩn; không đạt số phiếu theo quy định tại Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước lĩnh vực Điện ảnh để trình Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”. Xử lý dứt điểm những đơn thư, kiến nghị, khiếu nại liên quan đến công tác xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” của Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước lĩnh vực Điện ảnh (nếu có). Hoàn thiện các hồ sơ đạt từ 90% số phiếu đống ý trở lên của tổng số thành viên có tên trong Quyết định thành lập Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước lĩnh vực Điện ảnh, trình Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” theo quy định tại Nghị định số 89/2014/NĐ-CP của Chính phủ.
Giúp việc Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước lĩnh vực Điện ảnh là Tổ Thư ký do Chủ tịch Hội đồng thành lập. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực của Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước lĩnh vực Điện ảnh. Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước lĩnh vực Điện ảnh được sử dụng con dấu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thực hiện nhiệm vụ. Thành viên Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
T.H
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác