Thành lập Hội đồng Nghệ thuật và Tổ Thư ký Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2016.

Thành lập Hội đồng Nghệ thuật và Tổ Thư ký Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2016. - ảnh 1
Triển lãm ảnh nghệ thuật "Tình" (ảnh: internet)
(Cinet)- Quyết định số 1513/QĐ-BVHTTDL ngày 27/4 của Bộ VHTTDL về việc Thành lập Hội đồng Nghệ thuật và Tổ Thư ký Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2016.
Thành lập Hội đồng Nghệ thuật và Tổ Thư ký Triển lãm Anh nghệ thuật Việt Nam năm 2016, cụ thể như sau:
*    Hội đồng Nghệ thuật:
Ông Vũ Quốc Khánh, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng;
Ông Mã Thế Anh, Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Phó Chủ tịch Hội đồng;
Ông Lý Hoàng Long, ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam - ủy viên;
Ông Nguyễn Dần, Phó Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam - ủy viên;
Ông Đào Tiến Đạt (tức Đào Ngọc Xứng), ủy viên Ban Chấp hành Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam - ủy viên;
Ông Vũ Anh Tuấn, Nghệ sĩ Nhiếp ảnh xuất sắc Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam - ủy viên.
Ông Nguyễn Hoài Linh, Trưởng Ban ảnh báo Tuổi Trẻ thành phố Hồ Chí Minh - ủy viên.
*    Tổ Thư ký:
Bà Chu Thu Hảo - Phó trưởng phòng Phòng Nhiếp ảnh Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Tổ trưởng;
Ông Sầm Tuấn Phong - Chuyên viên Phòng Nhiếp ảnh Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triên lãm – Tổ viên;
Bà Nguyễn Thị Tuyền - Chuyên viên Phòng Nhiếp ảnh Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Tổ viên;
Bà Nguyễn Thu Trang - Chuyên viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam -Tố viên.
Hội đồng Nghệ thuật có trách nhiệm chấm chọn các tác phẩm tham dự theo đúng tiêu chí, quy chế chấm chọn của Ban Tổ chức, đảm bảo chọn được các tác phẩm xứng đáng để trao giải thưởng và trưng bày tại Triển lãm.
Tổ thư ký có trách nhiệm ghi chép, tổng hợp số liệu và ghi biên bản cuộc họp Hội đồng nghệ thuật đầy đủ, trung thực chính xác và thực hiện quy định có liên quan do Ban tổ chức quy định.
Kinh phí hoạt động của Hội đồng Nghệ thuật và Tổ Thư ký chi theo chế độ hiện hành, từ kinh phí tổ chức Triển lãm Anh nghệ thuật Việt Nam năm 2016 của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng Nghệ thuật và Tổ Thư ký tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.
Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Ke hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Thủ trưởng các đon vị cơ quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
T.Dung

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác