Thành lập Hội đồng nghiệm thu giáo trình Đàn, hát Then trình độ cao đẳng

Thành lập Hội đồng nghiệm thu giáo trình Đàn, hát Then trình độ cao đẳng - ảnh 1
(Cinet)- Quyết định số 4354/QĐ-BVHTTDL ngày 15/12/2015 của Bộ VHTTDL về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu giáo trình Đàn, hát Then trình độ cao đẳng.
Căn cứ Quyết định số 1115/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc giao các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ biên soạn chương trình, giáo trình môn học năm 2015; Công văn số 398/CĐNTVB-ĐT&NCKH ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật Việt Bắc về việc đề nghị nghiệm thu giáo trình Đàn, hát Then. Bộ trưởng Bộ VHTTDL quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu giáo trình Đàn, hát Then trình độ Cao đẳng do Trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật Việt Bắc chủ trì biên soạn, gồm:
1. GS.TS. Đào Mạnh Hùng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Hội đồng.
2. PGS.TS. Nguyễn Thị Yên, Trưởng phòng Nghiên cứu tín ngưỡng-Lễ hội-Viện Nghiên cứu văn hoá, Ủy viên phản biện.
3. ThS. Trần Quang Hưng, Phó Trưởng khoa Âm nhạc Trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật Việt Bắc, Ủy viên phản biện.
4. ThS. Đỗ Quang Đại, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật Việt Bắc, Ủy viên.
5. NSƯT. Nông Xuân Ái, Phó Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc, Ủy viên.
6. TS. Nguyễn Thị Thoa, Phó Trưởng phòng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học Trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật Việt Bắc, Ủy viên.
7. ThS. Đỗ Thị Kim Thương, Chuyên viên Vụ Đào tạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Ủy viên thư ký.
Hội đồng có nhiệm vụ thẩm định, đánh giá chất lượng giáo trình và đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép ban hành sử dụng phục vụ công tác đào tạo trong lĩnh vực văn hoá nghệ thuật. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
T.H
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác