Thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ VHTTDL

Thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ VHTTDL - ảnh 1
Ảnh minh họa (nguồn: internet)
(Cinet)- Bộ VHTTDL đã ra văn bản số 2305/QĐ-BVHTTDL ngày 6 tháng 7 năm 2015 về việc thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ VHTTDL.
Theo đó, Hội đồng gồm các ông, bà có tên sau:
1. Ông Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ VHTTDL, Chủ tịch;
2. Ông Hoàng Minh Thái, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Phó Chủ tịch;
3. Ông Phạm Văn Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Ủy viên;
4. Ông Ngô Hoài Chung, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Ủy viên;
5. Bà Ninh Thị Thu Hương, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Ủy viên;
6. Bà Phạm Thị Kim Oanh, Phó Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả, Ủy viên;
7. Ông Nông Quốc Thành, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Ủy viên;
8. Ông Đỗ Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh, Ủy viên;
9. Ông Phạm Đình Thắng, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Ủy viên;
10. Bà Đoàn Thị Thu Hương, Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Ủy viên;
11. Ông Lê Thanh Liêm, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Ủy viên;
12. Bà Nguyễn Thị Hồng Liên, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, tài chính, Ủy viên;
13. Ông Hoa Hữu Vân, Phó Vụ trưởng Vụ Gia đình, Ủy viên;
14. Ông Hoàng Hữu Chính, Phó Chánh văn phòng Văn phòng Bộ, Ủy viên;
15. Bà Nghiêm Thị Thanh Nguyệt, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng, Ủy viên;
16. Bà Lê Thị Thu Hiền, Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Ủy viên;
17. Bà Vũ Dương Thúy Ngà, Phó Vụ trưởng Vụ Thư viện, Ủy viên;
18. Bà Đinh Nguyễn Phương Thảo, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Ủy viên;
19. Bà Trần Thị Bích Huyền, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Ủy viên;
20. Bà Nguyễn Thanh Huyền, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Ủy viên;
21. Ông Phan Bùi Kỳ, Chánh Văn phòng Cục Hợp tác quốc tế, Ủy viên;
22. Đại diện lãnh đạo Báo Văn hóa, Ủy viên;
23. Bà Ngô Thị Thơm, chuyên viên Vụ Pháp chế, Thư ký.
CN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác