Thành lập Hội đồng thẩm định các hoạt động văn hóa nghệ thuật trong khuôn khổ Ngày hội VHTTDL đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VI

Thành lập Hội đồng thẩm định các hoạt động văn hóa nghệ thuật trong khuôn khổ Ngày hội VHTTDL đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VI - ảnh 1
(Cinet)- Bộ VHTTDL vừa ban hành Quyết định (số 3717/QĐ-BVHTTDL) về việc thành lập Hội đồng thẩm định các hoạt động văn hóa nghệ thuật trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VI, tại tỉnh Hậu Giang năm 2014.
Theo đó, Hội đồng thẩm định các hoạt động văn hóa nghệ thuật trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VI, tại tỉnh Hậu Giang năm 2014 gồm 9 thành viên, trong đó Nghệ sĩ nhân dân Đặng Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Hội nghệ sĩ múa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng; ông Phạm Đình Thắng - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ VHTTDL, Phó Chủ tịch Hội đồng và 7 ủy viên.
Thư ký Hội đồng gồm 6 thành viên do ông Sầm Long Giang - Chánh Văn phòng Sở VHTTDL tỉnh Hậu Giang làm Tổ trưởng và 5 ủy viên.
Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ thẩm định đánh giá chất lượng các tiết mục tham gia Ngày hội của các đoàn và báo cáo Ban Tổ chức về kết quả chấm điểm theo cơ cấu giải thưởng đã được phê duyệt; Chủ tịch Hội đồng có nhiệm vụ điều hành chung, ban hành quy chế làm việc của Hội đồng, tiêu chí chấm điểm khi đã có sự thống nhất với các thành viên của Hội đồng, giải quyết các vấn đề liên quan đến việc thẩm định; Các thành viên của Hội đồng thẩm định có trách nhiệm thực hiện quy chế làm việc của Hội đồng và phối hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, chịu sự điều hành của Chủ tịch Hội đồng; Thư ký có nhiệm vụ giúp việc cho các thành viên của Hội đồng; Kinh phí hoạt động của Hội đồng thẩm định được trích trong kinh phí tổ chức Ngày hội theo dự toán được phê duyệt.
Hội đồng thẩm định các hoạt động văn hóa nghệ thuật trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VI, tại tỉnh Hậu Giang năm 2014 tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
T.H
 
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác