Thành lập Tổ Biên tập Đề án Nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan giai đoạn 2016-2020.

Thành lập Tổ Biên tập Đề án Nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan giai đoạn 2016-2020. - ảnh 1
Ảnh minh họa (Internet)
(Cinet)- Quyết định số 4387 /QĐ-BVHTTDL ngày 18/12 của Bộ VHTTDL về việc Thành lập Tổ Biên tập Đề án Nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan giai đoạn 2016-2020.
Bộ VHTTDL quyết định thành lập Tổ Biên tập Đề án Nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan giai đoạn 2016-2020, gồm 12 thành viên. Ông Bùi Nguyên Hùng - Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổ trưởng; Bà Phạm Thị Kim Oanh - Phó Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổ phó.
Tổ Biên tập có trách nhiệm xây dựng Dự thảo Đề án Nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan giai đoạn 2016-2020 theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt Đề án. Tổ Biên tập Đề án tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
CN
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác