Thành lập Tổ biên tập xây dựng Thông tư bãi bỏ một số văn bản của Bộ trưởng Bộ VHTTDL

Thành lập Tổ biên tập xây dựng Thông tư bãi bỏ một số văn bản của Bộ trưởng Bộ VHTTDL - ảnh 1
Ảnh mang tính chất minh họa (nguồn: internet)
(Cinet)- Văn bản số 644/QĐ-BVHTTDL ban hành ngày 1 tháng 3 năm 2016 về việc thành lập Tổ biên tập xây dựng Thông tư bãi bỏ một số văn bản của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Danh sách  gồm các ông/bà có tên sau đây:
1. Ông Hoàng Minh Thái, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Tổ trưởng;
2. Ông Lê Thanh Liêm, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Tổ phó;
3. Bà Ngô Thị Ngọc Oanh, Trưởng phòng Tổng hợp, Kiểm soát thủ tục hành chính, Vụ Pháp chế - Thành viên;
4. Bà Nguyễn Thi Bích Hạnh, Trưởng phòng Pháp chế Văn hóa, Gia đình, Vụ Pháp chế - Thành viên;
5. Bà Lê Thị Thu Oanh, Trưởng phòng Pháp chế Thể thao, Du lịch, Vụ Pháp chế - Thành viên;
6. Bà Lê Thị Hà, Phó trưởng phòng Tổng hợp, Kiểm soát thủ tục hành chính, Vụ Pháp chế - Thành viên;
7. Bà Nguyễn Thị Li Na, Chuyên viên phòng Tổng hợp, Kiểm soát thủ tục hành chính, Vụ Pháp chế - Thư ký tổng hợp;
8. Ông Quản Đình Hưng, Chuyên viên phòng Tổng hợp, Kiểm soát thủ tục hành chính, Vụ Pháp chế - Thành viên;
9. Ông Phan Mạnh Tường, Chuyên viên chính phòng Pháp chế Văn hóa, Gia đình, Vụ Pháp chế -Thành viên;
10. Bà Đoàn Thu Huyền, Chuyên viên chính phòng Pháp chế Thể thao, Du lịch, Vụ Pháp chế - Thành viên;
11. Ông Vũ Đức Lợi, Chuyên viên phòng Pháp chế Thể thao, Du lịch, Vụ Pháp chế - Thành viên;
12. Ông Lê Huy Hoàng, Chuyên viên phòng Pháp chế Văn hóa, Gia đình, Vụ Pháp chế - Thành viên;
13. Bà Nguyễn Mai Anh, Chuyên viên Cục Điện ảnh - Thành viên;
14. Bà Bùi Bích Ngọc, Chuyên viên Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Thành viên;
15. Trịnh Thu Hiền, Chuyên viên Cục Văn hóa cơ sở - Thành viên.
CN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác