Thành lập Tổ Biên tập xây dựng Thông tư ban hành một số biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

Thành lập Tổ Biên tập xây dựng Thông tư ban hành một số biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan. - ảnh 1
Ảnh minh họa
(Cinet)-  Quyết định số 1504/QĐ-BVHTTDL ngày 26/4 của Bộ VHTTDL về việc Thành lập Tổ Biên tập xây dựng Thông tư ban hành một số biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.
Thành lập Tổ Biên tập xây dựng Thông tư ban hành một số biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan, gồm các ông, bà có tên dưới đây:
1.  Ông Bùi Nguyên Hùng - Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch - Tổ trưởng;
2.  Ông Lê Thanh Liêm - Phó Vụ trưởng Vụ pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổ phó;
3.  Bà Bùi Thị Kim Phượng - Phó Chánh Văn phòng Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổ viên;
4.  Bà Nguyễn Hằng Nga - Trưởng phòng Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan, Cục Bản quyền tác giả - Tổ viên;
5.  Bà Trần Thị Thanh Nhàn - Phó trưởng phòng Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan, Cục Bản quyền tác giả - Tố viên;
6.  Bà Ngô Thị Thơm - Chuyên viên Vụ pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổ viên;
7.  Bà Lưu Thanh Tú - Chuyên viên Phòng Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan, Cục Bản quyền tác giả - Tổ viên;
8.  Bà Nguyễn Thanh Minh - Chuyên viên Phòng Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan, Cục Bản quyền tác giả - Tổ viên.
Tổ Biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tự giải thể sau khi Thông tư được ký ban hành.
T.Dung

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác