Thành lập Tổ công tác triển khai việc rà soát, sửa đổi, bổ sung kế hoạch hành động của Ngành VHTTDL

Thành lập Tổ công tác triển khai việc rà soát, sửa đổi, bổ sung kế hoạch hành động của Ngành VHTTDL - ảnh 1
Ảnh minh họa.
(Cinet)- Quyết định số 2416/QĐ-BVHTTDL ngày 21/7/2015 của Bộ VHTTDL về việc thành lập Tổ công tác triển khai việc rà soát, sửa đổi, bổ sung kế hoạch hành động của Ngành VHTTDL thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ…
Theo đó, căn cứ Thông báo số 306/TB-VP ngày 13/7/2015 của Văn phòng Bộ về việc thông báo Kết luận của Lãnh đạo Bộ tại cuộc họp giao ban tuần và xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ trưởng Bộ VHTTDL quyết định thành lập Tổ công tác triển khai việc rà soát, sửa đổi, bổ sung kế hoạch hành động của Ngành VHTTDL thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Hội nghị lần thứ chín, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước (ban hành theo Quyết định số 88/QĐ-BVHTTDL ngày 14/01/2015 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL) do ông Vương Duy Biên, Thứ trưởng làm Tổ trưởng; ông Hoàng Minh Thái, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Tổ phó Thường trực; ông Phan Đình Tân, Chánh Văn phòng Bộ, Tổ phó và các thành viên: ông Từ Mạnh Lương, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; ông Đào Mạnh Hùng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo; ông Hoàng Đức Hậu, Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc; ông Nguyễn Thế Hùng, Cục trưởng Cục Di sản văn hoá; ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế; ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn; bà Ngô Phương Lan, Cục trưởng Cục Điện ảnh; ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; ông Bùi Nguyên Hùng, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả; bà Trịnh Thị Thuỷ, Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở; bà Trần Thị Thanh Thảo, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ; bà Nguyễn Thị Hồng Liên, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính; ông Hoa Hữu Vân, Phó Vụ trưởng Vụ Gia đình; bà Vũ Dương Thuý Ngà, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Thư viện; bà Từ Thị Loan, Viện trưởng Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam; ông Trần Đăng Khoa, Tổng Biên tập Báo Văn hoá; ông Bùi Trung Kiên, Trưởng Phòng Tổng hợp – Tuyên truyền, Văn phòng Bộ; bà Phạm Thị Hải Yến, Kế toán trưởng – Trưởng Phòng Tài vụ - Kế toán, Văn phòng Bộ; ông Nguyễn Đình Hiếu, chuyên viên phòng Tổng hợp, Kiểm soát thủ tịch hành chính, Vụ Pháp chế.
Tổ công tác có nhiệm vụ tổ chức rà soát, sửa đổi, xây dựng và trình Bộ trưởng Ban hành Kế hoạch hành động (sửa đổi); Tổ chức rà soát, sửa đổi, đề xuất và trình Bộ trưởng quyết định giao nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện Kế hoạch hành động.
Cũng theo Quyết định, kinh phí hoạt động của Tổ công tác trích từ ngân sách sự nghiệp tại Văn phòng Bộ năm 2015. Tổ công tác tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
T.H
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác