Thành lập Tổ soạn thảo xây dựng Quy chế làm việc của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

(Cinet)- Ngày 21/11, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải đã ký ban hành Quyết định số 4030/QĐ-BVHTTDL về việc thành lập Tổ soạn thảo xây dựng Quy chế làm việc của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo đó, Tổ soạn thảo xây dựng Quy chế làm việc của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Văn Tấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổ trưởng;

2. Ông Nguyễn Thái Bình, Chánh Văn phòng Bộ, Tổ phó;

3. Bà Lê Thị Phượng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổ phó;

4. Ông Phạm Xuân Phúc, Hàm Vụ trưởng, Phó Chánh thanh tra Bộ, Thành viên;

5. Ông Lê Thanh Liêm, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thành viên;

6. Bà Nguyễn Phương Hòa, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Thành viên;

7. Ông Trần Hoàng, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thành viên;

8. Ông Nguyễn Xuân Thềm, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Thành viên;

Tổ soạn thảo có bộ phận giúp việc gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Phòng Tổ chức bộ máy, Vụ Tổ chức cán bộ;

2. Ông Phan Bùi Kỳ, Chánh Văn phòng Cục Hợp tác quốc tế;

3. Bà Hồ Thị Kiều Anh, Trưởng phòng Hành chính, Tổ chức, Văn phòng Bộ;

4. Bà Nguyễn Thị Mai Anh, Trưởng phòng Tổ chức, Hành chính, Đào tạo, Trung tâm Công nghệ thông tin;

5. Bà Lê Thúy Ngà, Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức bộ máy, Vụ Tổ chức cán bộ;

6. Ông Hà Minh Thắng, Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức bộ máy, Vụ Tổ chức cán bộ;

7. Bà Ngô Thị Thơm, Chuyên viên Vụ Pháp chế;

8. Bà Nguyễn Thị Thu Giang, Thanh tra viên, Phòng Thanh tra Hành chính và Chống tham nhũng, Thanh tra Bộ;

9. Bà Nguyễn Thị Tâm, chuyên viên Vụ Kế hoạch, Tài chính.

Tổ soạn thảo và bộ phận giúp việc có trách nhiệm xây dựng Quy chế làm việc của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi Quy chế làm việc được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành.

M.N
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác