Thành lập Tổ thư ký Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”

Thành lập Tổ thư ký Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” - ảnh 1
Ảnh minh họa
(Cinet) – Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 3585/QĐ-HĐNNƯT ngày 28/10 về việc Thành lập Tổ thư ký Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vât thể lần thứ Nhất – năm 2015.
Tổ thư ký Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú’ trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Nhất – năm 2015, gồm các thành viên có tên sau đây.:
1.Ông Phùng Huy Cẩn – Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng – Tổ trưởng;
2.Ông Nông Quốc Thành -  Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa – Tổ phó;
3.Bà Nguyễn Thi Thu Trang – Phó Trưởng Phòng Quản lý văn hóa phi vật thể, Cục Di sản văn hóa – Thành viên;
4.Ông Phạm Cao Quý – Chuyên viên Phòng Quản lý văn hóa phi vật thể, Cục Di sản văn hóa – Thành viên;
5.Bà Dương Thị Anh – Chuyên viên Phòng Quản lý văn hóa phi vật thể, Cục Di sản văn hóa – Thành viên;
6.Bà Vũ Khánh Vân – Chuyên viên Vụ Kế hoạch, Tài chính – Thành viên;
7.Bà Đào Thị Tuyết Mai – Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Tuyên truyền, Văn phòng Bộ - Thành viên;
8.Bà Nguyễn Thị Thanh Loan – Chuyên viên Phòng Tài vụ, Kế toán, Văn phòng Bộ - Thành viên;
9.Bà Nghiêm Thị Thanh Nguyệt – Chuyên viên chính Vụ Thi đua, Khen thưởng – Thành viên;
10.Bà Trịnh Thị Khánh Vân – Chuyên viên chính Vụ Thi đua, Khen thưởng – Thành viên;
11.Bà Mai Thị Thúy – Chuyên viên Vụ Thi đua, Khen thưởng – Thành viên;
12.Bà Nguyễn Thị Tuyết Trinh – Chuyên viên Vụ Thi đua, Khen thưởng – Thành viên;
Tổ Thư ký có nhiệm vụ: Tham gia các đoàn công tác giám sát, hỗ trợ địa phương trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 25/6/2014 của Chính phủ;
Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ do Hội đồng cấp tỉnh gửi Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ; Kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Nhất – năm 2015; Đọc thẩm định và trích ngang hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”; Tổng hợp hồ sơ, chuẩn bị tài liệu; nội dung đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”; Xây dựng dự thảo Quy chế làm việc của Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ; Xây dựng phiếu bầu và kiểm phiếu bầu của Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ; Dự thảo văn bản của Hội đồng chuyên ngành trả lời đơn thư liên quan đến việc xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”; Hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các nhiệm vụ sau khi Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ họp đề trình Hội đồng cấp Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 25/6/2014 của Chính phủ; Xây dựng dự trù và quyết toán kinh phí của Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ.
Tổ trưởng Tổ thư ký có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho thành viên của Tổ Thư ký Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Nhất – 2015.
NLH
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác