Thành lập Vườn quốc gia Du Già - Cao nguyên đá Đồng Văn

Thành lập Vườn quốc gia Du Già - Cao nguyên đá Đồng Văn - ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
(Cinet)- Bộ VHTTDL đã có văn bản số 2286/BVHTTDL-DSVH ngày 09 tháng 6 năm 2015 gửi Văn phòng Chính phủ về việc thành lập Vườn quốc gia Du Già - Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.
Sau khi nhận được Công văn số 3627/VPCP-KTN ngày 20/5/2015 của Văn phòng Chính phủ (kèm theo Tờ trình số 3664/TTr-BNN-TCLN ngày 13/5/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi Thủ tướng Chính phủ về kết quả thẩm định Đề án thành lập Vườn quốc gia Du Già - Cao nguyên đá Đồng Văn tỉnh Hà Giang) đề nghị có ý kiến đối với Đề án thành lập Vườn quốc gia Du Già - Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Sau khi nghiên cứu Thuyết minh Đề án và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập Vườn quốc gia Du Già - Cao nguyên đá Đồng Văn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Về cơ bản, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủng hộ việc thành lập Vườn quốc gia Du Già - Cao nguyên đá Đồng Văn để bảo vệ và phát triển bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên, theo các mục tiêu nêu tại Thuyết minh Đề án và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định, Đề án cần được hoàn thiện một số nội dung sau:
Về tên gọi: "Vườn quốc gia Du Già - Cao nguyên đá Đồng Văn", do đó, Đề án cần có nội dung giới thiệu chi tiết về các địa điểm gắn với tên gọi của Vườn quốc gia.
Đề án cần bổ sung: đánh giá hiện trạng hệ thống di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được ngành văn hóa, thể thao và du lịch xếp hạng, kiểm kê, lập danh mục (sau đây gọi là di tích) trên địa bàn của Vườn quốc gia, xác định rõ vị trí di tích so với ranh giới Vườn quốc gia; đề xuất kế hoạch quản lý hoặc chương trình phối hợp quản lý bảo vệ và phát huy giá trị di tích; đồng thời, tạo điều kiện cho cư dân địa phương bảo tồn di tích và thực hành di sản văn hóa phi vật thể.
Một số trang viết của Đề án còn chưa thống nhất về ranh giới Vườn quốc gia (thuộc địa bàn 03 huyện hay 04 huyện của tỉnh Hà Giang), do đó, cần nghiên cứu rà soát để chỉnh sửa thống nhất giữa Đề án với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập Vườn quốc gia.
CN
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác