Thoả thuận chủ trương lập báo cáo KTKT phục hồi, tôn tạo di tích Dăm Mụ Nuôi, tỉnh Nghệ An

Thoả thuận chủ trương lập báo cáo KTKT phục hồi, tôn tạo di tích Dăm Mụ Nuôi, tỉnh Nghệ An - ảnh 1
Di tích Dăm Mẹ Nuôi
(Cinet)- Văn bản số 3168/BVHTTDL-DSVH ngày 05/8/2015 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch gửi UBND tỉnh Nghệ An thoả thuận chủ trương lập báo cáo KTKT phục hồi, tôn tạo di tích Dăm Mụ Nuôi, tỉnh Nghệ An.
Theo đó, phúc đáp công văn số 5051/UBND-ĐTXD ngày 22/7/2015 của UBND tỉnh Nghệ An đề nghị thoả thuận phục hồi, tôn tạo di tích Dăm Mụ Nuôi thuộc di tích Những địa điểm lịch sử tại làng Đỏ, Hưng Dũng, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thoả thuận chủ trương lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật phục hồi, tôn tạo di tích Dăm Mụ Nuôi để bảo tồn và phát huy giá trị của di tích bằng nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác.
Di tích Dăm Mụ Nuôi thuộc di tích Những địa điểm lịch sử tại làng Đỏ, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Đây là là nơi chi bộ Đảng Hưng Dũng ra đời (05/3/1930). Chi bộ lấy nơi đây làm chỗ hội họp, liên lạc, bàn kế hoạch đấu tranh. Dăm Mụ Nuôi là nơi mít tinh, hội họp của nhân dân trong những năm kháng chiến.
T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác