Thỏa thuận chủ trương lập Báo cáo KTKT tu bổ, tôn tạo di tích chùa Khánh Long, tỉnh Phú Thọ

Thỏa thuận chủ trương lập Báo cáo KTKT tu bổ, tôn tạo di tích chùa Khánh Long, tỉnh Phú Thọ - ảnh 1
Chùa Khánh Long. Ảnh: internet
(Cinet)- Văn bản số 5065/BVHTTDL-DSVH ngày 09/12/2015 của Bộ VHTTDL gửi UBND tỉnh Phú Thọ về việc thỏa thuận chủ trương lập Báo cáo KTKT tu bổ, tôn tạo di tích chùa Khánh Long, tỉnh Phú Thọ.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 4750/TTr-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đề nghị thỏa thuận chủ trương lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích chùa Khánh Long thuộc xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thỏa thuận chủ trương lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích chùa Khánh Long, gồm: thay dui, hoành, đảo ngói tòa Tam bảo; xây dựng Nhà tăng, nhà Ban quản lý di tích (nhà bảo vệ) và chống mối để bảo tồn và phát huy giá trị di tích bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.
Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ chỉ đạo cơ quan chức năng lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế có đủ điều kiện, năng lực hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích để lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến về việc thỏa thuận chủ trương lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích chùa Khánh Long.
CN
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác