Thỏa thuận chủ trương lập BCKTKT tu bổ, tôn tạo di tích đình Hạ Yên Quyết

Thỏa thuận chủ trương lập BCKTKT tu bổ, tôn tạo di tích đình Hạ Yên Quyết - ảnh 1
Đình Cót. Ảnh: vietnamtourism.com
(Cinet)- Văn bản số 464/BVHTTDL-DSVH ngày 22 tháng 02 năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thỏa thuận chủ trương lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích đình Hạ Yên Quyết (đình Cót), quận cầu Giấy, TP Hà Nội.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 449/UBND-VX ngày 28 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị thỏa thuận chủ trương lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích đình Hạ Yên Quyết (đình Cót) thuộc phường Yên Hòa, quận cầu Giấy, về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thỏa thuận chủ trương lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích đình Hạ Yên Quyết (đình Cót), gồm các hạng mục: đảo ngói tòa Đại đình; tu bổ nghi môn; xây dựng nhà để kiệu, nhà sắp lễ và hạ tầng kỹ thuật để bảo tồn và phát huy giá trị di tích bằng nguồn ngân sách của quận Cầu Giấy và nguồn xã hội hóa.
Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo cơ quan chức năng lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế có đủ điều kiện, năng lực về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích để lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích đình Hạ Yên Quyết (đình Cót) theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định.
CN
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác