Thỏa thuận chủ trương lập DA bảo quản, tu bổ Di tích miếu Hai Thôn, Thái Bình

Thỏa thuận chủ trương lập DA bảo quản, tu bổ Di tích miếu Hai Thôn, Thái Bình - ảnh 1
Miếu Hai Thôn, Thái Bình
(Cinet) – Văn bản số 1175/BVHTTDL-DSVH về việc thỏa thuận chủ trương lập DA bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích miếu Hai Thôn, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.
Bộ VHTTDL nhận được Tờ trình số 39/TTr-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đề nghị thỏa thuận chủ trương lập dự án bảo quản, tu bố, phục hồi di tích miếu Hai Thôn thuộc xã Xuân Hòa, huyện Vũ Thư. Sau khi xem xét, Bộ VHTTDL có ý kiến:
Thỏa thuận chủ trương lập dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích miếu Hai Thôn để bảo tồn và phát huy giá trị di tích bằng nguồn ngân sách của địa phương và kinh phí xã hội hóa hợp pháp khác.
UBND tỉnh Thái Bình cần chỉ đạo cơ quan chức năng lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế có đủ điều kiện, năng lực về bảo quản, tu bố, phục hồi di tích để lập dự án theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ, trình Bộ VHTTDL thẩm định.
NLH
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác