Thỏa thuận chủ trương lập dự án bảo quản, tu bổ di tích chùa Xuân Trung, tỉnh Nam Định

(Cinet)- Văn bản số 3558/BVHTTDL-DSVH ngày 28/8/2015 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch gửi UBND tỉnh Nam Định về việc thỏa thuận chủ trương lập dự án bảo quản, tu bổ di tích chùa Xuân Trung, tỉnh Nam Định.
Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 210/UBND- VP7 ngày 17 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định đề nghị thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Xuân Trung thuộc xã Xuân Trung, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.
Về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận chủ trương lập dự án bảo quản, tu bổ di tích chùa Xuân Trung để bảo tồn và phát huy giá trị di tích bằng nguồn kinh phí xã hội hóa. Nội dung dự án cần được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định trước khi cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định chỉ đạo triển khai các bước tiếp theo của việc bảo quản, tu bổ di tích chùa Xuân Trung.
T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác