Thỏa thuận chủ trương lập Dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi danh lam thắng cảnh núi Mằn, tỉnh Quảng Ninh

Thỏa thuận chủ trương lập Dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi danh lam thắng cảnh núi Mằn, tỉnh Quảng Ninh - ảnh 1
Danh lam thắng cảnh núi Mằn, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh.
(Ảnh: Internet)
(Cinet)- Quyết định số 5247/BVHTTDL-DSVH ngày 23/12/2015 của Bộ VHTTDL gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc thỏa thuận chủ trương lập Dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi danh lam thắng cảnh núi Mằn, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 7180/UBND- VX1 ngày 20 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đề nghị thỏa thuận chủ trương lập Quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi danh lam thắng cảnh núi Mằn trên địa bàn thị trấn Trới, xã Đồng Lâm và xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Theo quy định tại Điều 6, Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, đối với danh lam thắng cảnh này, không lập Quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo cơ quan chức năng triển khai lập dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi danh lam thắng cảnh núi Mằn trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định (trong dự án có nội dung quy hoạch tổng mặt bằng).
CN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác