Thỏa thuận chủ trương lập hồ sơ bảo quản, tu bổ di tích trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Thỏa thuận chủ trương lập hồ sơ bảo quản, tu bổ di tích trên địa bàn tỉnh Phú Thọ - ảnh 1
Đền Mẫu Âu Cơ. Ảnh: internet
(Cinet)- Văn bản số 277/BVHTTDL-DSVH ngày 27/01/2016 của Bộ VHTTDL gửi UBND tỉnh Phú Thọ về việc thỏa thuận chủ trương lập hồ sơ bảo quản, tu bổ di tích trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 5486/TTr-UBND, 5487/TTr-UBND và 5489/TTr-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đề nghị thỏa thuận chủ trương lập hồ sơ bảo quản, tu bổ 03 di tích trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thỏa thuận chủ trương lập hồ sơ bảo quản, tu bổ 03 di tích: Đền thờ Nguyễn Mẫn Đốc (xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao), đình Hạ Bì Trung (xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy) và đền Mẫu Âu Cơ (xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa) để bảo tồn và phát huy giá trị di tích bằng nguồn kinh phí xã hội hóa, cụ thể như sau:
1. Lập Dự án tu bổ di tích Đền thờ Nguyễn Mẫn Đốc (tu bổ hạng mục đền thờ).
2. Lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích đình Hạ Bì Trung (tu sửa hệ mái, thay rui, hoành, đảo ngói; phục hồi họa tiết trang trí bờ nóc, bờ chảy, đầu đao).
3. Lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích đền Mẫu Âu Cơ (thay rui, hoành; đảo ngói; sửa bờ nóc, bờ chảy; bảo quản hệ cửa: Đền Mẫu Âu Cơ, nhà tả vu, hữu vu, nhà khách, nhà lưu niệm; bổ sung nội thất đền Mẫu Âu Cơ: Bức cuốn thư phía trên cửa Thượng cung; đôi câu đối hai bên cửa vào Hậu cung; chống mối tổng thể di tích).
Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ chỉ đạo cơ quan chức năng lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế có đủ điều kiện, năng lực hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích để lập Dự án và Báo cáo kinh tế - kỹ thuật theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định.
CN
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác