Thỏa thuận chủ trương tu bổ, tôn tạo di tích chùa Mai Phúc

Thỏa thuận chủ trương tu bổ, tôn tạo di tích chùa Mai Phúc - ảnh 1
Chùa Mai Phúc. Ảnh: internet
(Cinet)- Văn bản số 463/BVHTTDL-DSVH ngày 22 tháng 02 năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thỏa thuận chủ trương tu bổ, tôn tạo di tích chùa Mai Phúc (Minh Tông tự), quận Long Biên, TP Hà Nội.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 450/UBND-VX ngày 28 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị thỏa thuận chủ trương tu bổ, tôn tạo hạng mục nhà thờ Tổ và điện thờ Mẫu di tích chùa Mai Phúc (Minh Tông tự) thuộc phường Phúc Đồng, quận Long Biên, về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thỏa thuận chủ trương tu bổ, tôn tạo hạng mục nhà thờ Tổ và điện thờ Mẫu di tích chùa Mai Phúc (Minh Tông tự) để bảo tồn và phát huy giá trị di tích bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.
Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo cơ quan chức năng lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế có đủ điều kiện, năng lực về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích để lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo hạng mục nhà thờ Tổ và điện thờ Mẫu di tích chùa Mai Phúc (Minh Tông tự) theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định.
CN
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác