Thỏa thuận chủ trương và thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật cải tạo ao đình Trung Tựu

Thỏa thuận chủ trương và thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật cải tạo ao đình Trung Tựu - ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
(Cinet)- Văn bản số 4395/BVHTTDL-DSVH ngày 26/10/2015 của Bộ VHTTDL gửi UBND thành phố Hà Nội về việc thỏa thuận chủ trương và thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật cải tạo ao đình Trung Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 6911/UBND-VX ngày 02/10/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị thỏa thuận chủ trương và thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình xây kè đá và cải tạo môi trường ao đình Trung Tựu, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội (kèm theo hồ sơ). Sau khi nghiên cứu, Bộ Vãn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Về chủ trương: Thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng kè đá và cải tạo ao đình Trung Tựu.
Về hồ sơ: Thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng kè đá và cải tạo ao đình Trung Tựu. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị: Điều chỉnh thiết kế lan can xung quanh ao theo hướng giảm bớt chiều cao (chỉ làm cao khoảng 0,9m), đảm bảo an toàn và tránh tạo nên bức tường thành vây quanh ao; Bổ sung vào hồ sơ các căn cứ pháp lý, bao gồm: Luật di sản văn hóa năm 2001; Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa năm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa; Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan triển khai các bước tiếp theo của việc xây dựng kè đá và cải tạo ao đình Trung Tựu theo quy định hiện hành.
CN
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác