Thỏa thuận chủ trương và thẩm định Báo cáo KTKT xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu tại một số di tích

(Cinet) -  Bộ VHTTDL đã ban hành các Văn bản số 208, 209/BVHTTDL – DSVH ngày 18/01 về việc thỏa thuận chủ trương và thẩm định Báo cáo KTKT xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu tại một số di tích.

Tại Văn bản số 208/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Phú Yên thỏa thuận chủ trương và thẩm định Báo cáo KTKT xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu tại Khu di tích thắng cảnh Gành Đá Đĩa (xã Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên), Bộ VHTTDL nêu rõ:

Về chủ trương: Bộ VHTTDL thống nhất với đề nghị của UBND tỉnh Phú Yên về việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu tại Khu di tích thắng cảnh Gành Đá Đĩa bằng nguồn vốn ngân sách của tỉnh và các nguồn huy động xã hội hóa nhằm phát huy giá trị di tích.
 
Thỏa thuận chủ trương và thẩm định Báo cáo KTKT xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu tại một số di tích - ảnh 1
Gành Đá Đĩa - Phú Yên
Về hồ sơ: Cơ bản thống nhất với nội dung xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu tại Khu di tích thắng cảnh Gành Đá Đĩa, bao gồm: xây dựng sân bãi đỗ xe, nhà vệ sinh công cộng, 02 nhà hàng giải khát + café, 10 ki ốt trưng bày và bán đồ lưu niệm, san nền, trồng cây xanh và hệ thống điện nước ngoài nhà.

Tuy nhiên, UBND tỉnh Phú Yên cần chỉ đạo các cơ quan liên quan lưu ý một số vấn đề:

Chỉnh sửa thống nhất tên hồ sơ thành Báo cáo kinh tế xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu tại Khu di tích thắng cảnh Gành Đá Đĩa.

Đối với việc xây dựng sân bãi và nhà đỗ xe: nghiên cứu tận dụng tối đa địa hình tự nhiên để hạn chế san gạt. Chỉ làm mặt bằng, trồng cây xanh, không xây dựng nhà mái che.

Đối với nhà vệ sinh công cộng: cần bố trí ở khu vực thấp hơn và xa hơn lối vào chính, kết hợp hạ cốt nền và trồng cây xanh bao quanh để hạn chế ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường.

Đối với nhà hàng giải khát: bố trí 02 nhà cách xa nhau, một nhà ở khu vực nhà soát vé hiện tại, một nhà ở phía bên kia đường, cuối dãy ki ốt.

Hồ sơ cần bổ sung: bản vẽ mặt bằng tổng thể hiện trạng khu vực xây dựng (chỉ rõ đường vào, vị trí Gành Đá Đĩa, các công trình hiện trạng); bản vẽ cây xanh; bản vẽ hệ thống điện nước ngoài nhà và căn cứ pháp lý (Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/ 2012 và Thông tư số 18/2012/TT- BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2012).

Tại Văn bản số 209/BVHTTDL-DSVH gửi UBND thành phố Hà Nội về thỏa thuận chủ trương lập Báo cáo KTKT phục dựng tòa Phương Đình trên gò Kim Châu thuộc Hồ Vân (Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội), Bộ VHTTDL chỉ đạo:

Thỏa thuận chủ trương lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật phục dựng tòa Phương đình trên gò Kim Châu thuộc hồ Văn, di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám để tôn tạo và phát huy giá trị di tích bằng nguồn thu phí để lại của Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miêu - Quôc Tử Giám.

Đề nghị UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo cơ quan chức năng lựa chọn đon vị tư vấn thiết kế có đủ điều kiện, năng lực về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích để lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật phục dựng tòa Phương đình , trên gò Kim Châu thuộc hồ Văn, di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định.

Anh Vũ
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác