Thỏa thuận điều chỉnh thiết kế BVTC Dự án bảo tồn, tôn tạo di tích Đền thờ Trần Hưng Đạo, tỉnh Thanh Hóa

Thỏa thuận điều chỉnh thiết kế  BVTC Dự án bảo tồn, tôn tạo di tích Đền thờ Trần Hưng Đạo, tỉnh Thanh Hóa - ảnh 1
Nguồn ảnh: vietnamtourism.com
(Cinet)- Văn bản số 4480/BVHTTDL-DSVH ngày 29/10/2015 của Bộ VHTTDL gửi Sở VHTTDL tỉnh Thanh Hóa về việc thỏa thuận điều chỉnh Thiết kế BVTC Dự án bảo tồn, tôn tạo di tích Đền thờ Trần Hưng Đạo, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 2119/SVHTTDL-DSVH ngày 31 tháng 8 năm 2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa đề nghị thoả thuận Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục thuộc Dự án bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa Đền thờ Trần Hưng Đạo, xã Hà Dương, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa (kèm Hồ sơ bản vẽ nhận ngày 27 tháng 10 năm 2015, Biên bản làm việc và Biên bản đánh giá cấu kiện ngày 12 tháng 5 năm 2015). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
Thỏa thuận thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục thuộc Dự án bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa Đền thờ Trần Hưng Đạo bao gồm các nội dung: Điều chỉnh vị trí các công trình Tiền tế, Tả mạc, Hữu mạc; thiết kế Trung đường, Hậu cung và Bình phong; xây mới kè sông Tống (kè và bến sông), sân lát gạch từ bến sông vào đền.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:
Đối với Trung đường và Hậu cung: Chuyển các chân tảng hiện có tại trục A và trục H sang các trục B và G. Không ốp đá bệ thờ.
Đối với phương án xây dựng Bình phong: Giảm kích thước bình phong. Không khắc chữ 五福 (Ngũ phúc) trên mặt sau Bình phong, thay bằng chữ “萬” (Vạn) hoặc chữ “壽” (Thọ) thể triện theo hình thức truyền thống.
Không làm rồng thành bậc tại bến sông.
Bổ sung phương án phòng chống cháy cho các công trình.
Đối với Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh: Bổ sung bản sao bản vẽ phương án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích đã được phê duyệt liên quan đến nội dung điều chỉnh theo quy định tại Điều 23 Thông tư số 18/2012/TT- BVHTTDL ngày 28 tháng 9 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa hướng dẫn Chủ đầu tư hoàn thiện thiết kế và triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo quy định pháp luật hiện hành.
CN
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác