Thỏa thuận dự án bảo tồn làng văn hóa dân tộc H’rê tỉnh Quảng Ngãi

Thỏa thuận dự án bảo tồn làng văn hóa  dân tộc H’rê tỉnh Quảng Ngãi - ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
(Cinet)- Bộ VHTTDL đã thống nhất với nội dung Dự án đầu tư bảo tồn làng văn hóa dân tộc H’rê, thôn Làng Teng, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi.
Sau khi nhận được Tờ trình số 81/TTr - SVHTTDL ngày 20 tháng 01 năm 2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi về việc xin ý kiến thỏa thuận dự án bảo tồn làng văn hóa dân tộc H’rê thôn Làng Teng, xã Ba Thành, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. Trên cơ sở nội dung dự án đã chỉnh sửa bổ sung theo Thông báo số 3210/TB - BVHTTDL ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và ý kiến tham mưu đề xuất của Vụ Văn hóa dân tộc tại Công văn số 16/VHDT ngày 06 tháng 02 năm 2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thỏa thuận như sau:
Về chủ trương đầu tư: Dự án bảo tồn làng văn hóa dân tộc H’rê thôn Làng Teng, xã Ba Thành, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi là dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa nhằm gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của người dân tộc H’rê, góp phần nâng cao mức hưởng thụ về văn hóa và quảng bá du lịch, đẩy mạnh phát triển kinh tể xã hội tại địa phương của dân tộc thiểu số, ít người.
Địa điểm đầu tư: thôn Làng Teng, xã Ba Thành, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.
Về nội dung và quy mô đầu tư: Thống nhất với nội dung Dự án đầu tư bảo tồn làng văn hóa dân tộc H’rê thôn Làng Teng, xã Ba Thành, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư (được gửi kèm theo Tờ trình số 81/TTr - SVHTTDL ngày 20/01/2015). Tuy nhiên, do nguồn kinh phí hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa có hạn và khả năng huy động các nguồn lực hợp pháp khác gặp khó khăn trong tình hình kinh tế của đất nước hiện nay, vì vậy cần phân kỳ đầu tư thực hiện dự án. Trong giai đoạn 1 tiến hành đầu tư một số nội dung chủ yếu sau: Xây dựng nhà sinh hoạt văn hóa, bỏ nội dung xây dựng cổng làng và cân nhắc việc xây dựng sân lễ hội; Phục dựng 03 nhà sàn truyền thống kiến trúc và kết cấu của nhà sàn theo đúng nguyên bản của đồng bào dân tộc H’rê hoặc lựa chọn một số nhà truyền thống có thể phục dựng để hỗ trợ người dân phục dựng nguyên trạng; Bảo tồn các nghề truyền thống, trang phục, công cụ sinh hoạt và công cụ lao động truyền thống; Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của dân tộc H’rê: dân ca, dân vũ, dân nhạc, phong tục tập quán, lễ hội truyền thống; Phát huy tài năng các nghệ nhân dân gian tiêu biểu. Bên cạnh đó, dự án cần tham khảo kết quả dự án “Củng cố, đầu tư, phát triển nghề dệt thổ cẩm xã Ba Thành, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi”.
Các nội dung còn lại nêu trong dự án sẽ xây dựng và triển khai ở những giai đoạn tiếp theo.
Về nguồn vốn đầu tư: Năm 2013 - 2015, Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa đã hỗ trợ 5,24 tỷ đồng cho dự án bảo tồn làng văn hóa dân tộc H’rê thôn Làng Teng, xã Ba Thành, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. Nguồn vốn CTMTQG về văn hóa chỉ mang tính hỗ trợ, do vậy đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối ngân sách của địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện dự án.
CN
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác