Thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo Di tích nhà thờ Họ Hồ

Thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo Di tích nhà thờ Họ Hồ - ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
(Cinet)- Dự án tu bổ, tôn tạo Di tích nhà thờ Họ Hồ, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đã được Bộ VHTTDL thống nhất cơ bản về nội dung.
Theo đó, các hạng mục tu bổ bao gồm: tu bổ Nghi môn, Bái đường, Thượng điện, Tả vu, Hữu vu, nhà bia, tượng danh nhân họ Hồ; xây dựng nhà khách, am hóa vàng, nhà bếp, nhà vệ sinh, cổng, tường rào, tường lan can bờ ao, sân vườn, đường dạo và hạ tầng kỹ thuật. Dự án đã được lập trên cơ sở khảo sát kỹ lưỡng hiện trạng, đề xuất các giải pháp tu bổ, tôn tạo di tích cơ bản đáp ứng nguyên tắc bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.
Ngoài ra, một số nội dung của dự án cần được làm rõ, Bộ VHTTDL đề nghị Sở VHTTDL tỉnh Nghệ An yêu cầu đơn vị tư vấn bổ sung và chỉnh sửa như: Cân nhắc việc thay đổi chi tiết trang trí mái của tòa Bái đường, nghiên cứu sử dụng hình thức tương đồng với các trang trí tòa Thượng điện; Điều chỉnh thiết kế nhà khách theo dạng mặt bằng hình chữ nhật, kết cấu giống tả, hữu vu, bố trí quay mặt về phía nhà thờ và giảm lược trang trí (không làm chân tảng hoa sen và hạn chế chạm khắc trên cấu kiện); Cần tính toán, giảm bớt kích thước, tiết kiệm cấu kiện móng của các hạng mục Bái đường, Thượng điện, Tả vu, Hữu vu, nhà khách để đảm bảo đủ khả năng chịu lực và tiết kiệm kinh phí; Việc xây dựng mới và lựa chọn hình thức Tắc môn cần tham khảo ý kiến của dòng họ và nhân dân địa phương.
Về nguồn vốn đầu tư, trong năm 2015, Bộ VHTTDL đề nghị UBND tỉnh Nghệ An xem xét bố trí bằng nguồn ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện. Trong giai đoạn tới (2016-2020) nếu được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho phép thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa, thể thao, Bộ sẽ xem xét hỗ trợ một phần kinh phí để tu bổ các hạng mục di tích gốc trên cơ sở đề xuất kế hoạch hàng năm của tỉnh Nghệ An.
CN
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác