Thỏa thuận Nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử Phong trào nông dân Tây Sơn

(Cinet)- Bộ VHTTDL đã thỏa thuận Nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử Phong trào nông dân Tây Sơn trên đất Gia Lai (Tây Sơn thượng đạo) do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức lập.
 
Thỏa thuận Nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử Phong trào nông dân Tây Sơn - ảnh 1
Quần thể Di tích Tây Sơn tại An Khê - Gia Lai ngày nay. Nguồn: thegioidisan.vn

Tuy nhiên, Bộ VHTTDL lưu ý:

Về tên Nhiệm vụ quy hoạch điều chỉnh thành: “Nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử Phong trào nông dân Tây Sơn trên đất Gia Lai (Tây Sơn thượng đạo)”.

Bổ sung nhiệm vụ: “Xác định chức năng và chỉ tiêu sử dụng đất cho khu vực di tích, khu dân cư và khu vực cảnh quan xung quanh; tổ chức hệ thống hạ tầng phù hợp với các giai đoạn bảo tồn và tôn tạo khu di tích” trong phần mục tiêu và nhiệm vụ lập quy hoạch.

Về vị trí, ranh giới, phạm vi và đối tượng nghiên cứu: Quy định cụ thể phạm vi, ranh giới quy hoạch gồm phân khu bảo tồn di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa và phân khu bảo vệ cảnh quan, phát huy giá trị di tích gắn với phục vụ phát triển du lịch; Bổ sung các vấn đề liên quan đến cắm mốc giới, định hướng tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan thuộc quy hoạch.

Về đặc trưng, giá trị tiêu biểu và hiện trạng của di tích: Thuyết minh Nhiệm vụ Quy hoạch cần nêu bật được những đặc trưng, giá trị tiêu biểu của di tích về lịch sử - văn hóa, kiến trúc - cảnh quan, kinh tế - xã hội, vị trí, kiến trúc công trình, cảnh quan, tính bền vững... để làm cơ sở đề xuất bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị. Bên cạnh đó bổ sung thực trạng quản lý di tích và hoạt động khai thác giá trị di tích phục vụ du lịch.

Về các nội dung chi tiết của đồ án quy hoạch:

Mục b. Phân tích đánh giá hiện trạng di tích và đất thuộc di tích: Xác định danh mục các công trình di tích cần nghiên cứu, khảo sát bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hệ thống các di tích; tập hợp, xác định các tài liệu đã có, đề xuất nhu cầu tài liệu cần bổ sung.

Mục e. Định hướng quy hoạch không gian bảo tồn và phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch: Xác định định hướng không gian bảo tồn và phát huy giá trị di tích cụ thể hơn đối với phân khu trung tâm (phân khu bảo tồn di tích) có tỷ lệ lập quy hoạch là 1/500.

Về Hồ sơ sản phẩm: cần bổ sung bản vẽ sơ bộ hiện trạng các di tích hiện còn, mặt bằng định hướng tu bổ, tôn tạo đối với các di tích thuộc phân khu trung tâm, ảnh hiện trạng di tích và các khu vực liên quan.

T.T
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác