Thỏa thuận xếp hạng II đối với Bảo tàng Lâm Đồng

Thỏa thuận xếp hạng II đối với Bảo tàng Lâm Đồng - ảnh 1
Bảo tàng Lâm Đồng. Ảnh: internet
(Cinet)- Văn bản số 3268/BVHTTDL-DSVH ngày 10/8/2015 của Bộ VHTTDL gửi UBND tỉnh Lâm Đồng về việc thỏa thuận xếp hạng II đối với Bảo tàng Lâm Đồng.
Theo đó, căn cứ vào tiêu chuẩn xếp hạng bảo tàng, thẩm quyền và thủ tục xếp hạng bảo tàng quy định tại Điều 51 Luật Di sản văn hóa và Điều 30, Điều 31 của Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa; căn cứ Thông tư số 67/2006/TT-BVHTT ngày 10/8/2006 của Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn phân hạng và thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập hoạt động văn hóa - thông tin, Bộ VHTTDL thỏa thuận xếp hạng II đối với Bảo tàng Lâm Đồng. Đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định xếp hạng II và thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến hạng được xếp đối với Bảo tàng Lâm Đồng theo quy định.
Bảo tàng Lâm Đồng là bảo tàng tổng hợp (khảo cứu địa phương), hiện đang lưu giữ trên 15.000 hiện vật với nhiều sưu tập hiện vật độc đáo và quý hiếm. Nội dung trưng bày của Bảo tàng bao gồm các phần chính như: Thiên nhiên Lâm Đồng; Đà Lạt xưa và nay; Những phát hiện về khảo cổ học ở Lâm Đồng; Những nét văn hóa đặc trưng của các dân tộc bản địa (dân tộc Mạ, Cơho, Churu); Quân và dân Lâm Đồng trong hai cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm; Nhân dân Lâm Đồng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN. Trong quá trình hoạt động, Bảo tàng Lâm Đồng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhiều lần được nhận bằng khen của Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ VHTTDL) và UBND tỉnh Lâm Đồng.
CN
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác