Thỏa thuận xếp hạng II đối với Bảo tàng Tuyên Quang

Thỏa thuận xếp hạng II đối với Bảo tàng Tuyên Quang - ảnh 1
Bảo tàng Tuyên Quang. Ảnh: internet
(Cinet)- Bộ VHTTDL đã có văn bản số 2442/BVHTTDL-DSVH ngày 19 tháng 6 năm 2015 gửi UBND tỉnh Tuyên Quang về việc thỏa thuận xếp hạng II đối với Bảo tàng Tuyên Quang.
Theo đó, căn cứ vào tiêu chuẩn xếp hạng bảo tàng, thẩm quyền và thủ tục xếp hạng bảo tàng quy định tại Điều 1 Luật Di sản văn hóa và Điều 30, Điều 31 của Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa; căn cứ Thông tư số 67/2006/TT-BVHTT ngày 10/8/2006 của Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn phân hạng và thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập hoạt động văn hóa - thông tin, Bộ VHTTDL thỏa thuận xếp hạng II đối với Bảo tàng Tuyên Quang. Đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang quyết định xếp hạng II và thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến hạng được xếp đối với Bảo tàng Tuyên Quang theo quy định.
Bảo tàng Tuyên Quang được chính thức đưa vào sử dụng từ tháng 7/2010. Bảo tàng hiện đang trực tiếp lưu giữ trên 21.000 hiện vật, trong đó có hàng nghìn hiện vật tiêu biểu đã được bố trí sắp xếp và trưng bày theo từng chủ đề. Với sự đa dạng, phong phú, độc đáo về hiện vật và nhóm hiện vật, Bảo tàng Tuyên Quang được đánh giá có quy mô và số lượng hiện vật lớn nhất trong hệ thống bảo tàng ở nước ta.
CN
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác