Thông báo kết luận của Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên tại Hội nghị tổng kết công tác đào tạo năm 2015 và triển khai công tác đào tạo năm học 2016

Thông báo kết luận của Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên tại Hội nghị tổng kết công tác đào tạo năm 2015 và triển khai công tác đào tạo năm học 2016 - ảnh 1
Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên. (Ảnh: ngaynay.vn)
(Cinet)- Thông báo kết luận số 703/TB-VP ngày 31/12/2015 của Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên tại Hội nghị tổng kết công tác đào tạo năm 2015 và triển khai công tác đào tạo năm học 2016.
Sau khi nghe Báo cáo tổng kết công tác đào tạo năm học 2014-2015 và kế hoạch triển khai công tác đào tạo khối các trường Văn hóa nghệ thuật, Thể dục thể thao và Du lịch trực thuộc Bộ năm học 2015-2016 và ý kiến phát biểu, thảo luận của các đại biểu, Thứ trưởng ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần làm việc của Vụ Đào tạo trong việc chủ động, sáng tạo, đổi mới phương thức chỉ đạo, hướng dẫn đối với các cơ sở đào tạo trong thời gian qua và chuẩn bị chu đáo nội dung tổ chức Hội nghị. Về cơ bản nhất trí với báo cáo tổng kết công tác đào tạo năm 2014-2015 và kế hoạch triển khai công tác đào tạo khối các trường Văn hóa nghệ thuật, Thể dục thể thao và Du lịch trực thuộc Bộ năm học 2015-2016.
Thứ trưởng giao Vụ Đào tạo:
Tổng hợp ý kiến góp ý, đề xuất của các cơ sở đào tạo và đại biểu dự Hội nghị, trên cơ sở đó nghiên cứu, đề xuất báo cáo lãnh đạo Bộ. Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và các đơn vị trực thuộc Bộ chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở đào tạo thực hiện tốt nhiệm vụ đã đề ra.
Bám sát các quy định, những thay đổi của các quy định liên quan đến đào tạo, và hội nhập khu vực và quốc tế hiện nay trong đào tạo, chủ động nắm bắt và hướng dẫn các cơ sở đào tạo triển khai thực hiện; Xây dựng kế hoạch kiểm tra, tăng cường hướng dẫn, kiểm tra công tác đào tạo của các cơ sở đào tạo.
Chủ động triển khai và phối hợp thực hiện các dự án, kế hoạch thuộc các Đề án cấp Bộ và Trang thông tin quản lý đào tạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đảm bảo hiệu quả, thiết thực.
Giao các cơ sở đào tạo:
Tiếp tục và tăng cường một bước việc thực hiện các nội dung (theo Thông báo Kết luận số 185/TB-VP ngày 09.5.2014 và Thông báo Kết luận số 178/TB-VP ngày 05.5.2015 của Văn phòng Bộ): bổ sung hoàn thiện hệ thống các văn bản quản lý đào tạo phù hợp với quy định mới; rà soát, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên giảng viên đảm bảo nguồn bổ sung cán bộ quản lý các cấp, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, giảng viên; rà soát bổ sung các đơn vị chức năng chuyên môn, đảm bảo công tác quản lý giáo dục và đào tạo tại cơ sở; triển khai tốt công tác quản lý học sinh sinh viên, duy trì các hoạt động sinh hoạt, hướng nghiệp, sinh hoạt chính trị tư tưởng; chủ động rà soát chuẩn đầu ra, hệ thống chương trình và giáo trình có kế hoạch bổ sung hoàn thiện hệ thống; tăng cường hợp tác quốc tế một cách hiệu quả nhằm nâng cao năng lực quản lý, chất lượng đào tạo; tăng cường nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ cho đội ngũ cán bộ giảng viên gắn với nâng cao chất lượng đào tạo; thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng.
Rút kinh nghiệm công tác tuyển sinh năm 2015, chủ động điều chỉnh, hoàn thiện đề án tuyển sinh đối với các cơ sở đào tạo Văn hóa nghệ thuật và Thể dục thể thao. Chủ động tiếp cận với quy định mới trong xác định chỉ tiêu tuyển sinh (Thông tư số 32/2015/TT-BGDĐT ngày 16.12.2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định xác định chỉ tiêu tuyển sinh với các cơ sở giáo dục đại học), triển khai công tác tuyển sinh, đào tạo, thực hiện quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp đối với các cơ sở đào tạo Du lịch.
Đối với các cơ sở đào tạo có đào tạo bậc cao đẳng và trung cấp, cần tích cực, chủ động nắm bắt, tiếp cận với những quy định mới của Luật Giáo dục nghề nghiệp liên quan đến mã ngành nghề, công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo và quản lý đào tạo để đảm bảo duy trì ổn định.
Các cơ sở đào tạo chủ động nắm bắt những thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về lao động trong các nước ASEAN để rà soát, chuẩn đầu ra, điều chỉnh chương trình đào tạo, giáo trình theo hướng phù hợp với tiêu chuẩn kỹ năng, kiến thức, thái độ đã thỏa thuận với quốc tế, đặc biệt là các cơ sở đào tạo lĩnh vực Du lịch cần chủ động nắm bắt, phổ biến tới cán bộ, giảng viên và học sinh sinh viên về thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về nghề du lịch giữa các nước ASEN (MRA-TP), tiếp cận với chương trình, giáo trình đào tạo chung ASEAN trong xây dựng chuẩn đầu ra, chương trình, giáo trình đáp ứng yêu cầu hội nhập và dịch chuyển lao động giữa các nước ASEAN.
Đối với các cơ sở đào tạo có trong kế hoạch, lộ trình nâng cấp, cần chủ động tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết theo quy định, trên cơ sở bám sát kế hoạch, lộ trình của đề án phát triển trường giai đoạn 2014-2020.
Đối với các cơ sở đào tạo Văn hóa nghệ thuật, cần bám sát quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về mở mã ngành đào tạo, chủ động, tăng cường bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên, giảng viên đảm bảo chuẩn theo quy định vào năm 2017.
Khẩn trương thành lập, triển khai phát huy vai trò tích cực và hiệu quả hoạt động của Hội đồng Hiệu trưởng ở cả 03 lĩnh vực: Văn hóa nghệ thuật, Thể dục thể thao và Du lịch, có kế hoạch mở rộng hoạt động, làm cơ sở tiến tới thống nhất chuẩn chất lượng đào tạo các ngành, chuyên ngành, nghề trong phạm vi toàn ngành.
Một số cơ sở đào tạo cần nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc chưa cử đúng thành phần dự Hội nghị theo quy định. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất với Bộ chủ quản.
CN
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác