Thống nhất chủ trương xây dựng tường bao Đền Mẫu, tỉnh Phú Thọ

Thống nhất chủ trương xây dựng tường bao Đền Mẫu, tỉnh Phú Thọ - ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
(Cinet)- Bộ VHTTDL đã có văn bản số 1952/BVHTTDL-DSVH ngày 18 tháng 5 năm 2015 gửi UBND tỉnh Phú Thọ về việc xây dựng tường bao di tích đền Mẫu, thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.
Theo đó, sau khi nhận được Tờ trình số 1207/TTr-UBND ngày 14/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đề nghị thỏa thuận xây dựng tường bao di tích Đền Mẫu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về chủ trương xây dựng tường bao di tích Đền Mẫu, thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Để triển khai công việc nêu trên, Bộ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ chỉ đạo cơ quan chức năng lập Báo cáo tu bổ cấp thiết di tích theo quy định tại Điều 27 Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích trình ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt.
Đền Mẫu đã được Bộ Văn hóa, Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng là khu di tích Lịch sử văn hóa cấp Quốc gia năm 1993. Trải qua năm tháng cùng với sự biến thiên của lịch sử, đặc biệt là qua hai cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm giải phóng dân tộc, Đền Mẫu vẫn được bảo tồn và được nhân dân thị trấn Hưng Hóa bảo vệ, trông nom, tôn tạo và gìn giữ.
Trong những năm qua, đặc biệt là năm 2014, thị trấn Hưng Hóa đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ về cơ sở vật chất, sự góp công góp của tu bổ, nâng cấp, sửa chữa các hạng mục, giữ gìn môi trường sinh thái, chỉnh trang cảnh quan để Đền Mẫu ngày càng vị thế, trang nghiêm.
CN
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác