Thống nhất điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án nâng cấp Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên

(Cinet)- Bộ VHTTDL đã có văn bản số 3102/BVHTTDL-KHTC ngày 10/8 gửi Văn phòng Chính phủ về việc lấy ý kiến điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án nâng cấp Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
 
Thống nhất điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án nâng cấp Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên - ảnh 1
Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên. Nguồn: khuditichkimlien.gov.vn

Dự án nâng cấp Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm tôn vinh công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân và Tổ quốc Việt Nam. Đồng thời, là công trình phục vụ nhu cầu sinh hoạt tâm linh và tham quan du lịch của nhân dân, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo đức cách mạng, phong cách lối sống và tư tưởng Hồ Chí Minh. Bộ VHTTDL đã có văn bản chính thức thỏa thuận về quy mô, hình thức, kiến trúc các họa tiết trang trí, chất liệu Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên. Theo đó, hệ thống các cấu kiện gỗ được đề xuất sử dụng là gỗ lim (bao gồm hệ thống cột, hệ mái, cửa đi..). Sau khi nghiên cứu Công văn số 4765/UBND-CN ngày 05/7/2016 của UBND tỉnh Nghệ An về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Nâng cấp Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên, Bộ VHTTDL thống nhất với đề nghị của UBND tỉnh Nghệ An để đảm bảo tính bền vững và nâng cao giá trị kiến trúc, thẩm mỹ cho công trình.

Về nguồn vốn thực hiện: Căn cứ theo Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020. Dự án thuộc đối tượng hỗ trợ ngân sách Trung ương từ Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa. Tuy nhiên, do việc thay đổi chất liệu gỗ làm vốn đầu tư của dự án tăng lên khá nhiều, vì vậy, đề nghị UBND tỉnh Nghệ An cần chỉ đạo cơ quan chức năng, rà soát tính toán cụ thể phương án thay đổi chất liệu gỗ và phương án thiết kế công trình để việc đầu tư đảm bảo, tiết kiệm, hiệu quả, đúng đối tượng đồng thời huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện.

BTV
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác