Thông tư hướng dẫn phối hợp công tác bảo vệ ANQG và bảo đảm an toàn xã hội trong lĩnh vực VH, GĐ, TDTT và DL

Thông tư hướng dẫn phối hợp công tác bảo vệ ANQG và bảo đảm an toàn xã hội trong lĩnh vực VH, GĐ, TDTT và DL - ảnh 1
Ảnh mang tính chất minh họa (nguồn: internet)
(Cinet)- Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-BVHTTDL-BCA ngày 4 tháng 5 năm 2016 về việc hướng dẫn phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.
Theo đó, Thông tư có phạm vi điều chỉnh gồm các nguyên tắc, phương thức, nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa cơ quan, đơn vị trong Công an nhân dân và cơ quan, tổ chức của ngành Văn hóa, Thế thao và Du lịch trong việc bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.
Đối tượng áp dụng của Thông tư là cơ quan, đơn vị trong Công an nhân dân, cơ quan, tổ chức của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ trung ương đến địa phương.
Nguyên tắc phối hợp: Tuân thủ quy định của pháp luật, nguyên tắc hoạt động của mỗi ngành; Bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất từ Trung ương đến địa phương; Chủ động, tích cực, chặt chẽ, thường xuyên, kịp thời và có hiệu quả; Phối hợp trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan, trường hợp vượt quá thẩm quyền phải báo cáo cơ quan quản lý cấp trên để phối hợp giải quyết; Không làm cản trở đến hoạt động thường xuyên của mỗi cơ quan.
Phương thức phối hợp: Trao đổi thông tin; Tổ chức các cuộc họp, hội thảo, hội nghị sơ kết, hội nghị tổng kết; Thành lập các đoàn công tác, kiểm tra liên ngành; Hình thức khác theo sự thống nhất của các bên.
Các quy định cụ thể tại Thông tư bao gồm các điều, khoản về: Phối hợp trao đổi thông tin; Phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước trơng lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; Phối hợp trong bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm an toàn thông tin mạng trong ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Phối hợp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự trong việc tổ chức các sự kiện văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 6 năm 2016.
D.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác