Thông tư số 11/2013/TT-BVHTTDL ngày 16/12: Quy định về sưu tầm hiện vật của bảo tàng công lập

(Cinet)- Thông tư số 11/2013/TT-BVHTTDL ngày 16/12 của Bộ VHTTDL quy định về sưu tầm hiện vật của bảo tàng công lập.

Theo đó, Thông tư gồm 3 chương, 16 điều quy định về sưu tầm hiện vật của bảo tàng công lập, áp dụng đối với bảo tàng và tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc sưu tầm hiện vật của bảo tàng.

Về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thực hiện việc sưu tầm hiện vật, thông tư nêu rõ, việc sưu tầm hiện vật theo trình tự sau:

- Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin và nghiên cứu về hiện vật; xác định các hiện vật có đủ tiêu chí là đối tượng sưu tầm của bảo tàng theo quy định tại Điều 4 Thông tư này để lập đề cương, kế hoạch sưu tầm trình người có thẩm quyền phê duyệt;

- Lập hồ sơ hiện vật dự kiến sưu tầm theo quy định tại Thông tư này và quy định của bảo tàng;

- Thực hiện việc sưu tầm hiện vật theo đề cương, kế hoạch sưu tầm đã được phê duyệt;

- Bàn giao hiện vật và các tài liệu được hình thành trong quá trình sưu tầm theo quy định tại Thông tư này cho bảo tàng.

Nghiêm cấm tổ chức, cá nhân được bảo tàng giao thực hiện sưu tầm hiện vật lợi dụng việc thực hiện nhiệm vụ để tư vấn cho tổ chức, cá nhân khác mua, bán hiện vật thuộc đối tượng sưu tầm của bảo tàng hoặc tiết lộ thông tin liên quan đến việc mua, bán hiện vật khi chưa được Giám đốc bảo tàng và chủ sở hữu hiện vật đồng ý.

Hiện vật thuộc đối tượng sưu tầm của bảo tàng phải có đủ các tiêu chí sau: Là hiện vật có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, thẩm mỹ; Có nguồn gốc rõ ràng, hợp pháp và đang không có tranh chấp, khiếu kiện liên quan; Phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đối tượng và phạm vi hoạt động của bảo tàng.

Việc sưu tầm hiện vật được thực hiện theo các phương thức sau: Thăm dò, khai quật khảo cổ hoặc thu thập hiện vật tại thực địa; Mua hiện vật của tổ chức, cá nhân; Tiếp nhận hiện vật từ tổ chức, cá nhân hiến tặng hoặc chuyển giao...

Nguồn kinh phí sưu tầm hiện vật bao gồm: Ngân sách nhà nước; Nguồn vốn viện trợ, tài trợ của tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước; Các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép sử dụng để sưu tầm hiện vật.

Thông tư cũng quy định các phương thức sưu tầm cũng như hồ sơ và trình tự thực hiện việc giao hiện vật khai quật khảo cổ và tổ chức thẩm định mua hiện vật.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2014. Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm tổ chức, theo dõi, giám sát và kiểm tra việc thực hiện Thông tư này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để xem xét, bổ sung, sửa đổi.

T.H

 

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác