Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái dự Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm của Cục Văn hóa cơ sở

(Cinet) - Sáng ngày 05/9, tại trụ sở Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Huỳnh Vĩnh Ái đã tới dự và chủ trì Hội nghị sơ kết công tác Văn hóa cơ sở 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016 của Cục Văn hóa cơ sở.
 
Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái dự Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm của Cục Văn hóa cơ sở - ảnh 1
Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Lan Phạm

Theo báo cáo, 9 tháng đầu năm 2016, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ VHTTDL, Cục Văn hóa cơ sở đã bám sát kế hoạch công tác cùng với ngành Văn hóa trong cả nước tổ chức nhiều hoạt động văn hóa tạo không khí vui tươi, phấn khởi trên cả nước; góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hóa tinh thần cho các tầng lớp nhân dân và thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”… Đến nay, Cục Văn hóa cơ sở đã hoàn thành 80% kế hoạch công tác năm 2016 của đơn vị. Dự tính đến cuối tháng 12 năm 2016, Cục sẽ hoàn thành 100% kế hoạch công tác năm.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện công tác văn hóa cơ sở ở địa phương còn tồn tại một số hạn chế do: Đội ngũ cán bộ của Trung tâm Văn hóa các cấp tuy đã được bổ sung, nhưng vẫn còn những bất cập về năng lực và chuyên môn nghiệp vụ; việc triển khai công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về hoạt động quảng cáo chưa được tiến hành thường xuyên do lực lượng cán bộ còn thiếu, dẫn đến tình trạng một số vi phạm về quảng cáo chưa được chấn chỉnh xử lý kịp thời; hiện tượng chạy theo thành tích trong công nhận các danh hiệu văn hóa ngày càng trở nên phổ biến ở các địa phương; trang thiết bị phục vụ công tác tuyên truyền còn thiếu và không đồng bộ nên chưa đáp ứng tốt được yêu cầu phục vụ nhân dân…

Nhằm khắc phục những hạn chế và tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, trong thời gian tới Cục Văn hóa cơ sở sẽ tập trung một số giải pháp sau: Trình Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ phê duyệt hồ sơ trình Ban Bí thư ban hành: Chỉ thị Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở; Chỉ thị Đẩy mạnh công tác xây dựng đạo đức lối sống con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Bên cạnh đó, tham mưu Bộ trưởng ban hành các văn bản Quy phạm pháp luật nhằm giúp cơ sở về chính sách, chế độ, tổ chức bộ máy, trang thiết bị cho các đội tuyên truyền lưu động, đội nghệ thuật quần chúng; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị và nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở; thực hiện tốt công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn; hoàn thiện Quy hoạch về vị trí, địa điểm treo băng zôn, khẩu hiệu, cụm cổ động chính trị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng trong việc phổ biến giáo dục pháp luật về hoạt động văn hóa cơ sở; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động văn hóa cơ sở…
 
Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái dự Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm của Cục Văn hóa cơ sở - ảnh 2
Quang cảnh Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm Cục Văn hóa cơ sở. Ảnh: Lan Phạm

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái đã ghi nhận và biểu dương tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực, cố gắng và những thành quả mà toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Cục Văn hóa cơ sở đã đạt được trong 9 tháng đầu năm 2016. Thứ trưởng chỉ đạo cán bộ, công chức, người lao động Cục Văn hóa cơ sở tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được và phấn đấu thực hiện thật tốt chương trình công tác 3 tháng cuối năm 2016, để hoàn thành 100% nhiệm vụ kế hoạch được giao…

Ngoài ra, trong việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ “Về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp”, Thứ trưởng đề nghị Cục Văn hóa cơ sở cần đi đầu và thực hiện nghiêm túc…

 Lan Phạm

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác